ZIRH NEDİR TARİHÇESİ

Paylaş
 

ZIRH NEDİR TARİHÇESİ

Askerlerin vücudunu deri ve ma­den parçalarıyla koruma fikri daha îlkçağ’da doğmuş, miğfer, kalkan ve göğüs siperliği gibi koruyucu gereç­ler daha o zamanlar yapılmıştı.

Haçlılar döneminde şövalyeler ma­denî tellerden örülmüş bir elbise gi­yerlerdi; bir süre sonra bu ilmek il­mek örülmüş zırhın yerini, demir lev­haların ustaca birbirine eklenmesiy­le yapılan ve bütün vücudu örten da­ha koruyucu zırhlar aldı. Böylece in­san, tıpkı böceklerin kabuğuna ben­zeyen bir kılıfla vücudunu korumuş oluyordu. Bu zırh çok sıcak tutuyor, üstelik çok da ağır oluyordu (20 ile 50 kilogram arasında). Mermileriyle en kalın zırhlan kolayca delebilen a-teşli silâhların ortaya çıkışından sonra bu zırhlar yalnız geçit tören­lerinde giyilen ve eski ‘şatoların, köşklerin salonlarını süsleyen birer t süs eşyası haline geldi. 1 Bugünün zırhları son derece basit ve sadedir: yalnız miğfer, bir de bazı ş özel görevlerde elbisenin içine giyilen, gene madenî tellerden örülmüş kurşun geçirmez yelek kullanılır. Bu­na karşılık, düzeni korumakla görev­li polisler için bazı özel donanımlar yapılmıştır: kalkan ve eski tulgalar gibi yüzün üzerine kapanan saydam siperliktir.

Bu yazı 53 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/