ZEBRALARIN ÖZELLİKLERİ

Paylaş
 

ZEBRALARIN ÖZELLİKLERİ

At ve eşekle akraba olan zebra, büıün gövdesi yol yol çizgilerle kap­lı bir memelidir; özellikle çok hızlı bir koşucu olarak tanınır. Eskiden Sahra’nın güneyinde çok yaygın olan bu hayvanlara bugün özellikle Doğu ve Güney Afrika’da rastlanır.

Zebra, antilop ve gnularla birlikte sürüler halinde yaşar. *Aslan için çok değerli birer av olan bu hayvanlar, bir tehlike anında birbirlerine yar­dımcı olurlar: gerçekten de zebranın engin bir görüş açısı olmasına kar­şılık gnuların işitme ve koku alma duyulan daha fazla gelişmiştir.

Zebralar boylarına ve açık renk de­rilerini süsleyen çizgilerin siyah ya da kahverengi oluşuna göre çeşitli türlere ayrılır. Kısa boylu (yerden o-muz başına kadar olan cıdağı yüksek­liği 1,20 m) dağ zebrast’mn tükenmek üzere olan soyu bugün yalnız Cap eyaletindeki bir ulusal parkta korunu­yor. Dağ zebrası gibi kişnemeyip tıp­kı eşek gibi anıran Grivy zebrası ise Habeşistan ve Somali’nin bozkırların­da yaşar. Bu hayvanın derisini kap­layan çizgiler, Doğu Afrika zebrala­rının bir başka türü olan Grant zeb­rast’mn çizgilerinden daha ince ve da­ha sıktır. Kuagalar’ın soyu da 1860 yıllarına doğru tükenmiştir.

Bu yazı 52 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/