ZAMAN İÇİNDE BİLİM

Paylaş
 

ZAMAN İÇİNDE BİLİM

Bunları Biliyor musunuz?

1-KARAİN MAĞRASI:

Antalya yöresindeki Karain Mağarasında günümüzden 220 Bin yıl önce yaşamış hayat kalıntıları bulunmuştur.

 2-ZİGGURATLAR:

Sümerler’de tapınaklara Ziggurat denilirdi Sümerler gökte olduklarına inandıkları tanrılarına yaklaşmak için zigguratları çok yüksek yaparlardı.Binaları 7 Katlı idi,son katları Rasathane(Gözlem Evi) olarak kullanılırdı bu da Astronomi Biliminin gelişilmesini sağlamıştır.

3-EN ESKİ KÜTÜPHANE:

Asurlar tarafından yapılmıştır.Asur devleti hükümdarı Asurbanibal tarafından MÖ: 625 yılında kurulan Ninova Kütüphanesi bilinen en eski kütüphanedir.Bu kütüphanede bulunan çivi yazısıyla yazılmış kil tabletlerden 20 bin kadarı İngiltere de British Museum dadır.

4-ARŞİMET:

MÖ287-212 Suyun kaldırma kuvvetini bulması bilime en çok bilinen katkısıdır.

5-HİTİTLER:

Tarihte ilk kez iki tekerlekli savaş arabasını yapmışlardır.

6-ALFABE:

Yunanca nın ilk iki harfi alfa ve beta harflerinden esinlenerek bu adı almıştır.

İlk alfabe Fenikleliler tarafından icat edildi

Yunanlılar ve İyonyalılar bu alfabeyi geliştirdiler

Romalılar son halini vermişler ve Latin alfabesi adını almıştır.

* Türkiye 1 Kasım 1928 de Latin harflerini kabul etti.

7-HYEROGLİF: (Resimli Yazı): ilk kullanan medeniyet Mısır dır

8-TARİH YAZICILIĞI:Hititler tanrılarına hesap vermek için yıllıklar tutmuşlardır.ANAL adı verilen bu yıllıklar sayesinde tarih yazıcılığını başlattılar.

9-KAĞIT: Kağıdı ilk kullanan medeniyet Çinlilerdir.Daha sonra Türkler kağıt yapmayı öğrenmişlerdir.Haçlı seferleri sırasındada Avrupalılar kağıt yapmasını öğrenmişlerdir.

*10.yüzyılda Yağlı keçi derisinden yapılan kağıtların üretimi çok pahalı olduğundan ölen bir kişinin ardından el yazmaları silinip kağıtlar yeniden kullanılıyordu.

* Mısırlar Nil deltasında durgun sularda yetişen PAPİRÜSÜ yazı yazmak için kullanmışlardır.

10- NİL NEHRİ: Mısırın hayat kaynağıdır.Mısırlılar Nil Nehrinin yılın belirli zamanlarında taşmasından dolayı tarla sınırlarını tekrar düzenlemek için astronomi ve geometriye önem vermişlerdir.

11-BİLİM EVİ:Bağdat Abbasi devletinin başkenti aynı zamanda bir kültür merkezi olmuştur.Abbasi halifesi MEMUN Bağdat’ta Beytül Hikme(Bilim Evi)adı verilen akademi kurmuştur.Bilim evinde rasathane.kitaplık,ve bir çeviri kurulu vardı Başka dilde yazılmış önemli eserleri Arapça’ya çeviriyorlardı.

12-NİZAMİYE MEDRSESİ: Sultan Alparslan döneminde              Bağdat’ta vezir Nizamül Mülk tarafından açılan Nizamiye Medresesi İslam dünyasına hizmet etmiş,ilm insanları yetiştirmiştir

13-Türk İslam Dünyasında Yetişen Ünlü Bilm Adamlarından

 Bazıları:

Farabi: Aristodan sonra ikinci öğretmen olarak bilinir.

İbn-i Sina: Tıbbın kanunu adlı eseri çok çok ünlüdür

Biruni:  Matemetik,fizik coğrafya alanında çalışmaları vardır.

İbn-i Haldun: Tarih Felsefesi,ekonomi,siyaset ve sosyoloji onun sayesinde ayrı bilim dalları olmuştur.Sosyolojini babası kabul edilir.

Harezmi: Matematiğin babası olarak kabul edilir

Battani: Astronomi

Ömer Hayam: Şair Filozof,Matematikçi( Binom açılımını ilk kullanan kişidir)

Uluğ Bey:Astronomi ,matematikçi ZİCİ adlı eseri vardır

Mimar Sinan: Selimiye Camii

 14-MESEN SINIFI:

Coğrafi Keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi   ve yaşam düzeyinin yükselmesi sonucunda düşünce ve sanat eserleri   değer veren ,yazar şair ve sanatkarları koruyan    mesen sınıfı ortaya çıkmıştır.

 15-RÖNESANS:

Yeniden doğuş anlamına gelir.Rönesans 15  yüzyılda başlayıp 16.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.

Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’ya kağıt ve Matbaanın girmesi,Din adamlarının söylediklerinin doğru çıkmaması insanları araştırma yapmaya itmiştir.

Eski Yunan ve Roma Kültürünün incelenmesi Rönesanssın İTALYA’DA başlamasını sağlamıştı  * Skolastik Düşünce (Kiliseye ait dünya görüşü) yerini hümanizme bırakmıştır

HÜMANİZİM: insana değer neren insanı her şeyin üstünde tutan anlayışa bırakmıştır.Rönesans sonucunda Avrupa  bilim ve kültür alanında çok ilerlemiş ve sanatçılar ölmez eserler bırakmışlardır.

Leonordo da Vinci: Mona Lisa adlı tablosu

            Machıavellı(Makyavel) : Hükümdar (Prens) adlı kitabı

           William Shakespare(Vilyım Şekspir): Hamlet Othello,Hırçın Kız, Romeo ile Juliet,Kral Lear,Macbet

 

16-    REFORM:    

Düzeltme ,iyileştirme ,şekil verme anlamına gelir.16.yüyyılda Avrupada KATOLİK KİLİSELİN DE yapılan yenilik ve düzenlemeleri kapsar.

İlk kez ALMANYA’da başlamıştır Martin LUTHER (Kiliseye karşı çıkmış ve AFOROZ edilmiştir(Dinden Çıkarılmıştır)

Reform hareketleri sonucunda Kilisenin malları yağmalanmıştır,

 Okullar Kilise denetiminden çıktı Laik eğitim anlayışı yerleşti

Bilimsel araştırmanın önündeki en büyük engel olan kilisenin gücü yok edildi.

Hıristiyanlıkta yeni Mezhepler(Görüş)ortaya çıkmıştır.Örneğin Luther Taraftarlarına Protestan denmiştir.

NOT:  Orta Çağ da din adamları çok büyük yetkilere sahipti ve çok zengindiler

AFOROZ: Dinden çıkarma

ENDÜLJANS: Cennetten arazi satma kağıtları

ENGİZİSYON: Kilisenin görüşüne karşı olanlar bu mahkemelerde cezalandırılmışlardır

17-YAZI: Uygarlığın ve tarihin başlangıcı yazının bulunmasıdır Yazıyı bulan ilk medeniyet Sümerliler olmuştur. Yazı Asurlu tüccarlar sayesinde Anadolu’ya geçmiştir

18-HAT SANATI: Güzel yazı sanatı

          19-ÇEŞM-İ BÜLBÜL(Bülbülün Gözü) : Cam sanatıdır modern cam sanayinin ilerlemiş yöntemlerinin ulaşamadığı bir tekniktir.

         20-İBN-HEYSEM: Optik konusundaki çalışmalarıyla camın tıp biliminde kullanılmasına öncülük etmiştir.

          21-MEZOPOTAMYA:Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denir(Sümerler ,Akadlar, Babiller Mezopotamya’da kurulmuş medeniyetlerdir)

NOTLAR

          1- Barut,pusula ve Matbaayı bulan ilk medeniyet Çinlilerdir

2- Ay takvimini bulan medeniyet Sümerlerdir.                                   3- Miladi Takvimi Romalılar düzenlemişlerdir

5-Parayı bulan medeniyet Lidyalılardır.

6- Bilim tarihinde ilk uygarlıklar Dicle,Fırat,Nil ve İndus gibi büyük nehirlerin kenarlarında kurulmuşlardır.

7- Yerleşik hayata geçiş bilimsel ve kültürel faaliyetlerin hızla artmasını sağlamıştır.

8- Avrupa’nın kararanlık orta çağdan kurtulmasında Müslüman medreselerinde yetişen  Avrupalı bilim adamlarını büyük payı vardır Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler Avrupa’yı ilerletmiştir

9-           Bilim özgür düşüncenin bulunduğu alanda yaşama alanı bulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 254 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/