YUNUS BALIKLARI

Paylaş
 

 YUNUS BALIKLARI

Yunuslar dişlibalinalardandır ve bu memelilere çok benzer: balık bi­çiminde bir gövde, sırtta sivri bir yüz­geç, ön bacak yerine iki yan yüzgeç ve arkada yüzgeç biçiminde yatay bir kuyruk. Hayvanın gagayı andıran ağ­zında pek-çok (200 kadar) diş vardır. Kafasının üstünde burun deliklerinin yerini alan bir delik bulunur. Yunu­sun uzunluğu, türüne göre 2-4 m ara­sında değişir. Yüzüşü çok hızlıdır, saatte 35 km’yi bulabilir.

Eski insanlar, özellikle Yunanlılar yunusla insan arasındaki şaşılacak kadar olan yakınlığı fark etmişlerdi. Yunus insana asla saldırmaz, hattâ bazen kendiliğinden, içgüdüyle ona yardım eder. Nitekim Moritanya kı­yılarında yunuslar balık sürülerini balıkçılara doğru sürer, balıkçıların bacaklarının arasından geçmekten bi­le çekinmezler!

anlaşma olabilir mi?

Yunusların bir çeşit «dilleri vardır. “Yarasalar gibi yunus da sesüstü tit­reşimler yayar, bununla avların ya da engellerin yerini anlar. Sesüstü dalgaların bir nesneye gidiş-dönüş sü­resine göre o nesnenin durumunu ve uzaklığını kestirir.

Yunuslar ayrıca çığlıklar, gıcırtı ve bıcırtılar çıkarır, bu değişik işaretler yoluyla aralarında anlaşırlar. Buna karşılık görüşleri zayıftır ve kokla­ma duyuları da yok gibidir.Bilginler yunusların «dil»ini dik­katle incelemekte, onu çözmeğe ça­lışmakta ve bir gün bu hayvanlarla konuşma yolunu bulacaklarını um­maktadırlar.

Yunusların üstün yetenekleri 2000 yılına kadar onları evcilleştirme ola­nağı sağlayabilir mi? Daha şimdiden, bazıları, plajlara korku salan köpek­balıklarına saldırmak üzere eğitmiş­lerdir. Bu arada askerler de boş dur­muyorlar; onları savaş sırasında stra­tejik amaçlarla kullanmayı düşünü yorlar: gemileri yok etmek için üzer­lerine bomba bağlayıp birer canlı tor­pil gibi kullanmak.

Bu yazı 54 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/