Yıldırım Beyazıt Hakkında Merak Edilenler

Paylaş
 

Yıldırım Beyazıt Hakkında Merak Edilenler

Yıldırım Beyazıt Osmanlı tarihinin en ilgi çekici simalarından birisidir .Yaşadığı hayat elde ettiği başarılar ve Timur’la yaptığı o amansız mücadele neredeyse Yıldırım Beyazıt ı masalsı bir kahramana dönüştürmüştür .Hal böyle olunca Yıldırım Beyazıt hakkında da bir çok soru gündeme gelmiş ve yüzyıllardan beri tartışılmıştır .Mesela en çok merak edilen konulardan birisi Yıldırım lakabını nasıldır almıştır. Kaç kardeşinin olduğu da hep tartışma konusu olmuştur. Yıldırım Beyazıt’ın İlk Anadolu seferini nereye yaptı ,neden Avrupa bir Haçlı Seferi ile Yıldırım Beyazıt ı ortadan kaldırmaya çalıştı .Bu sorular günümüze kadar tartışılmış ve Yıldırım Beyazıt hakkında birçok araştırmaya konu olmuştur .İsterseniz bu yazımızda Yıldırım Beyazıt hakkında merak edilenleri anlatmaya çalışalım .

İlk olarak Yıldırım Beyazıt’ın kaç kardeşi vardır sorusuna cevap bulalım .Bilindiği kadarıyla Birinci Murat’ın 3 Oğlu olduğu kayıtlara geçmiştir. Bu üç oğlu Savcı Bey ,Yakup Çelebi ve Şehzade Beyazıt tır .Ancak bazı Tarihi kaynaklar Birinci Murat’ın İbrahim isimli bir başka çocuğunun olduğunu da iddia ederler. Hatta yine iddiaya göre Yıldırım Beyazıt babası ölünce kendisini padişah ilan eden bu kardeşini yakalanmış ve öldürmüştür .Yıldırım Beyazıt’ın kardeşleri ile olan ilişkisi ne yazık ki çok sert ve acımasız geçmiştir. Osmanlı Devleti ilk defa çok ciddi bir taht kavgasına sahne olmuş ve bu mücadeleden Yıldırım Beyazıt galip çıkmıştır .Ancak Bunun bedelini de kardeşleri ödemiştir. En küçük kardeşi Savcı Bey önce gözlerine mil çektirilmiş daha sonra da öldü öldürtülmüştür .Yine Yakup Çelebi birinci Kosova Savaşı’ndan sonra Yıldırım tarafından bu öldürtülmüştür.Türk tarihinde çok sık yaşanan taht mücadeleleri ilk defa Yıldırım Beyazıt döneminde ortaya çıkmış ve üzücü sahneleri neden olmuştu, ancak devletin ayakta kalabilmesi diğer Türk devletlerinin başına geldiği gibi parçalanmaması için bu yaşananlar devlet adamları tarafından da onaylanmış ve Yıldırım Beyazıt’ın iktidardaki yeri sağlamlaştırılmış Osmanlı Devleti’nin geleceği garanti altına alınmıştır.

 

Yıldırım Beyazıt hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kendisine neden Yıldırım dendiğidir. Hatta Yıldırım Beyazıt batılı kaynaklarda adıyla değil Yıldırım ünvanı ile anılı.r Yıldırım Beyazıt’ta bu ünvanın verilmesinin en önemli nedeni Savaş meydanlarında gösterdiği cesaret ve atılganlıktır .En önde savaşan Yıldırım Beyazıt birçok Savaş meydanından Muzaffer çıkmayı başarmış ve askerlerine muhteşem bir örnek teşkil etmiştir .Ancak yıldırım unvanını tam olarak hangi savaştan sonra veya ne zaman verildiği net değildir .Şunu söylemek gerekir ki Yıldırım Beyazıt Osmanlı padişahları içerisinde en cesur ve en kararlı olanlardan birisidir .Yıldırım Beyazıt’ın tahta geçmesi de oldukça trajik bir olay sonucunda gerçekleşmiştir .Birinci Murat  Osmanlı padişahlarından en değerlerinden birisi olup bir Kosova Savaşı’nda Türk tarihinin gidişatını değiştirmiş ve haçlıların Osmanlı’ya Türkleri Balkanlar’dan çıkarma hayallerine büyük bir darbe vurmuştur .Savaşın sonucunda bir sırp askeri olan Miloş Obiliç Sultan Murat’la görüşmek ister .Bu talebi kabul edilir ancak gerekli önlemler alınmadığı için Miloş Obiliç koluna sakladığı Hançeri çıkarıp Sultan birinci Murat’ı ağır bir şekilde yaralar. Sultan Murat hemen çadırına götürür ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumar .Devlet adamları büyük bir telaş içerisindedir çünkü bir an önce yeni Sultan’ın belirlenmesi ve Ordu’da yaşanabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmesi gerekir .O esnada Sultan Beyazıt ve ve kardeşi Yakup Çelebi düşmanı takip etmekte ve geriye kalan düşman kuvvetlerini kovalamaktadırlar .Bir araya gelen devlet adamları tahta Yıldırım Beyazıt’ın geçmesi gerektiğine karar verirler ve hemen Yıldırım Beyazıt düşmanı takip etmekten geri çağrılır .Ancak bu esnada Osmanlı tarihinde çok tartışılan kararlardan birisi verilerek Yakup Çelebi öldürülür.

Yakup Çelebi’nin Yıldırım Beyazıt’ın emriyle ve öldürüldüğü yoksa devlet adamları Osmanlı Devleti’nin geleceğini garanti altına alabilmek için mi bu kararı aldıkları net değildir .Ama kim alırsa alsın bu Osmanlı tarihindeki kardeş katli uygulamasının başlangıcı olmuş ve kafes sistemine geçilmeli kadar tahta geçen Osmanlı padişahları kendi kardeşlerini bozdurarak idam etmişlerdi. Bu da Osmanlı tarihinde çok tartışılan bir konu haline gelmişti .Yıldırım Beyazıt tahta geçtiğinde aynı zamanda birçok sorunla karşılaştı. Anadolu’daki beylikler Hakimiyet altına alınmış ancak hala tam olarak Osmanlı egemenliğini kabullenememişlerdi .Birinci Murat’ın şehit olduğu haberi gelir gelmez bu beylikler hareketlenmeye ve Osmanlı’dan bağımsız hareket etmeye başlamışlardı .Bunu çok iyi analiz eden Yıldırım Beyazıt hemen Rumeli’deki işlerini sonlandırıp Anadolu’ya geçmiş ve yaptığı seferlerle Anadolu beyliklerine aman vermeyerek hemen hemen hepsini hakimiyeti altına almıştı .Aydınoğulları ,Hamitoğulları, Menteşeoğulları ,Teke Beylikleri, Saruhanoğulları Bizans’a bağlı Alaşehir Osmanlı topraklarına katılmış ve Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları sınırdaş haline gelmişlerdi .Karamanoğulları Osmanlı Devleti’nin hakimiyetini bir türlü hazmedememiş ve kendisini Selçukluların devamı olarak gördüğü için Osmanlı ile sürekli taht mücadelesine Anadolu’nun iktidarını ele geçirme mücadelesine girişmişti. Yıldırım Beyazıt Balkanlar’a geçtiğinde ve buradaki hıristiyanlarla mücadele ederken Karamanoğulları tekrar Harekete geçmiş ve Karamanoğlu Alaaddin Bey Yıldırım Beyazıt çok kızdıracak bir hareketle Ankara’yı işgal etmişti .Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt tekrar Anadolu’ya geçerek Alaattin Bey üzerine Çok şiddetli bir saldırıda bulunmuş ve Alaattin Bey bu savaş esnasında yakalanarak idam edilmişti .Böylece Anadolu’daki tüm Hakimiyet Osmanlı’nın eline geçmiştir .Anadolu’daki hakimiyetini pekiştiren Yıldırım Beyazıt yüzünü tekrar batıya yöneltmiş ve Balkanlar’da Mora Yarımadası’nda henüz alınmamış bölgeleri teker teker fethetmeye koyulmuştu .1394 de Yunanistan üzerine yaptığı seferde daha önce alınıp kaybedilen Selanik gibi çok önemli bir şehri Osmanlı’ya kazandırmıştır bununla da yetinmeyen Yıldırım Beyazıt Tırhala ,Çatalca, Ezdin ,Solana gibi şehirleri alan Yıldırım Beyazıt o dönemlerde Osmanlı’nın en büyük rakibi konumundaki Macaristan topraklarına saldırır ve Macar kralı Mirçayı Argeş Nehri yakınlarında yenerek hakimiyetini ve üstünlüğünü macarlara da kabul ettirmeyi başarır. Yıldırım Beyazıt’ın bu önlenemez yükselişi ve giderek Balkanlar’a Avrupa’nın iç kısımlarına doğru ilerleyişi hiç kuşkusuz Avrupa’yı fazlasıyla telaşlandırdı ve bunun sonucunda Niğbolu Haçlıları  diye alınacak olan büyük bir haçlı ordusu Osmanlı üzerine yürüyüşe geçti 1.396 da toplanan bu Haçlı ordusunun tek bir amacı vardı Avrupa içlerine doğru ilerleyen Türkleri durdurmak hatta ve hatta Türkleri Balkanlardan ve Anadolu’dan sürükleyip atıp onları geldikleri yere geri göndermekti. Büyük haçlı ordusu iki koldan Osmanlı topraklarına girmiş ve Niğbolu kalesinin önüne gelerek kaleyi  kuşatmıştı .Bunu haber alan Yıldırım Beyazıt o esnada  devam eden İstanbul kuşatmasını kaldırmış ve adına yaraşır şekilde hızlıca Niğbolu önlerine gelerek 25 Eylül 1396 da Haçlıları çok ağır bir yenilgiye uğratmıştır .Balkanlarda hakimiyetini tam anlamıyla sağlayan Yıldırım Beyazıt  İstanbul kuşatmasına geri dönmüştü. Yıldırım Beyazıt bekleyen asıl tehlike doğudan yaklaşmaktaydı, doğuda büyük bir imparatorluk kuran Timur Eski Moğol İmparatorluğu’nu tekrar canlandırmaya karaelıydı. Bunun için Altınordu İmparatorluğu üzerine seferler düzenliyor ancak bu arada Anadolu’da giderek güçlenen Osman’dan da tedirgin oluyordu. Timur dan ve Yıldırım Beyazıt dan kaçan devlet adamları bu iki  Türk hükümdarını birbirine karşı kışkırtmaları  sonucunda da savaş kaçınılmaz hale gelmişti.

1402 de Ankara yakınlarında yaşanan büyük meydan muharebesinde Timur’un 160000 kişilik devasa ordusu karşısında tutunamayan Yıldırım Beyazıt Savaş meydanından kaçmayı reddetmiş ve son ana kadar çarpışarak Timur’a esir düşmüştü .Başlangıçta Yıldırım Beyazıt’a büyük saygı gösteren Timur daha sonra Yıldırım Beyazıt’ın çocuklarının sultanı kaçırmaya çalışmaları üzerine Yıldırım Beyazıt’ı demir kafes içerisinde koydurmuştur. Bir süre sonra da Yıldırım Beyazıt yanında taşıdığı zehirle hayatına son vermiştir.

http://bilelimmi.com/yildirim-bayezit-i-bayezit-hayati/

http://bilelimmi.com/birinci-kosova-savasi/

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-kurulusu/

Bu yazı 371 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler