YEŞİLAY HAFTASI

Paylaş
 

 

 

 

HAFTANIN TARİHÇESİ

Eski Türk toplumunda, alkollü içkiler yaygın değildi.  Atalarımız, insana ve topluma zarar veren içki alışkanlığından hep uzak durmuşlardır.

  1. Dünya Savaşından sonra, ülkemiz içinden çıkılmaz bir kargaşaya sahne oldu. Bunun doğal sonucu olarak, Türkler arasında da içki alışkanlığı yaygınlaşmağa başladı. Bunda , yurdumuzu işgal eden düşmanların büyük etkisi vardı. Alkollü içkileri, toplumumuzu içerden çökertmek için bir silah gibi kullandılar ve yaygınlaşmasına çalıştılar.

İşte bu olumsuz gidişi durdurmak isteyen bazı yurtseverler, bir örgüt kurma gereği duydular. 1919 da, gizlice  HİLALİ AHZAR adında bir dernek kurdular. Bir yıl sonra gizlilik kaldırıldı.  01 MART 1920 de TÜRKİYE YİŞİLAY CEMİYETİ  kuruldu. Yeşilay Haftası, 1953 ten beri 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Her türlü içkiyle mücadelede öncülük görevi yapan Yeşilayın  genel merkezi İstanbul’dadır. Yeşilay  “Kızılay;  “Çocuk Esirgeme Kurumu” gibi toplumun genel çıkarlarını gözeten , çalışmalarını buna göre yürüten bir kuruluştur. Büyükler ve küçükler için dergiler, kitaplar, broşürler vb.  yayınlar. İçkinin sakıncalarına karşı, herkesi uyarmaya çalışır.

İÇKİNİN ZARARLARI

İçki alışkanlığı, çağımızın en önemli sorunlarından biridir. Sanayinin gelişmesiyle, içki türleri ve üretimide  hızla artmıştır. Üretimin artması, içki alışkanlığının artması demektir. Böyle bir gidişin önüne geçmek, en azından içki içmeyenleri(öncelikle çocukları) bu tehlikeye karşı korumak gerekiyor. Bu konuda,  başta devlet örgütleri olmak üzere, herkes YEŞİLAY’a yardımcı olmalıdır.

  1. Murat zamanında tütün yasaklandı. 1862 ‘de ise ekimi ve dışalımı(ithali) serbest bırakıldı.

Tütün Avrupa’da pipo, puro ya da enfiye olarak kullanılıyordu. Kırım Savaşı’nda (1853-1856), Ruslara karşı Osmanlılarla birlikte savaşan İngilizler, Türklerin kıyılmış tütünü, ince kağıtlara sararak içtiklerini gördüler. Daha sonra sigara içmek Londra’da moda oldu. Yani sigara Avrupa’ya “Türk buluşu” olarak yayıldı. Bugün Türkiye’de yaklaşık 600 bin aile (2, 5 milyon kişi) geçimini tütün ekiminden sağlamaktadır.

KİM NE KADAR İÇİYOR?

TUBİTAK tarafından Ankara’da 2 bin 428 lise ve dengi okul son sınıf öğrencisiyle, 935 ortaokul son sınıf öğrencisi arasında yapılan anket, toplumumuzda sigara içme boyutunun oldukça büyüdüğünü ve genç yaştaki insanlara kadar yaygınlaştığını ortaya koymuştur. Babalarının % 61’inin, annelerinin ise gece kondu bölgelerinde% 16, yukarı sosyo ekonomik gruplarda ise % 51’inin, ağabeylerinin % 66,7, ablalarının ise gece kondu kesiminde%34,5 ; yukarı sosyo-ekonomik gruplarda ise % 5’inin sigara içme alışkanlığına sahip olduğu belirlendi.

NEDEN İÇİYORLAR?

Anket, sigara içme alışkanlığının nelerden kaynaklandığını da gözler önüne serdi. Ankete katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara göre sigara içmeye sebep olan etkenler sırasıyla şöyledir:

  1. )Sorunlar, dertler ve sıkıntılar, 5. )Büyüdüğünü kanıtlama
  2. )Arkadaşların etkisi                      6. )Gösteriş için
  3. )Özenme 7. )Arkadaş toplantılarının etki
  4. )Zevk için 8. )Merak ve baskıya tepki

 

 

 

 

SİGARANIN BELİRLENMİŞ ZARARLARI

 

Yapılan tahliller sonucunda, sigara dumanında  şu zehirlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

1-. Diridin, 2-Benzopirin, 3-Aldahit formik, 4-Asit siyaritrik, 5-Amonyak, 6-Aseton, 7-Asit karbonik, 8-Karbon dioksit, 9-Asit glütonik, 10-Nikotin

Bunların sağlığımıza yaptığı zararlar şunlardır:

A)Sindirim Sistemiyle İlgili Zararları:

1-Yeme içme isteğini (iştahı) azaltır.

2-Sindirimi zorlaştırır

3-Dişleri sarartır, çürütür.

4-Mide hastalıklarına yol açar.

5-Kalın parmak spazmına neden olur.

B)Solunum Sistemiyle İlgili Zararları:

1-Öksürtür  ve balgam yapar.

2-Gırtlak kanserine neden olur.

3-Bronşit hastalığına yol açar.

4-Anfizem’den (bir akciğer hastalığı) ölme riski, sigara içenlerde, içmeyenlere göre altı kat daha fazladır.

5-Sonu genellikle ölümle biten akciğer kanserinin baş nedenidir.

C)Dolaşım Sistemiyle İlgili Zararları:

1-Damar sertliği yapar.

2-Kol ve bacak damarlarında tıkanıklara neden olur.

3-Kalp krizine ortam hazırlar.

C)Sinir Sistemiyle İlgili Zararları:

1-Uykusuzluk yapar.

2-Hafızayı zayıflatır.

3-İrade gücünü azaltır.

4-Görme bozukluğuna yol açar.

Bunların dışında:

1-Vücuttaki B ve C vitaminlerini azaltır.

2-Canlılığı azaltır.

3-Cinsel gücü zayıflatır.         4-Cildi buruşturur.

5-Kemiklerin kireçlenmesini çoğaltır.

 

İÇKİYLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Kadeh içinde, deniz içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur.

İçkinin üstesinden gelirim sanırsan, içki senin hakkından gelir.

İçki, bütün bela ve kötülüklerin anası, anahtarıdır.

Meyhanede yazılan  şey, cennette okunmaz.

Sarhoş adam, yırtık çuvaldır.

İçkiye düşkün olanları,  bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir.

İçki girince akıl çıkar.

Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer.

Şarabın girdiği yerden, alçak gönüllülük çıkar.

İçki ocak söndürür.

Sarhoştan deli bile kaçar.

Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramağa çıkmış

 

 

 

İÇKİYLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER

İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz.

İsterse başka ulusları mutlu etsin, alkol bizim düşmanımızdır.

Ey, içki senin adın yoksa, sana iblis adını verelim.

Savaş fırtınadır, gelir geçer. İçkiyse aman ve aralık vermez.

İnsan vücuduna içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir.

Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır.

İçki arkadaşları düşman eder.

İçki alışkanlığı toplumsal bir vebadır.

İçki kötülüklerin anasıdır.

İçki, korkağı cesur, cesuru küstah eder.

İçki, aklın nöbetciliğini siler.

İçkinin bağırdıgı yerde, ahlak ve utanç susar.

Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.

Belaların en büyüğü sarhoşluktur.

Akıllı adamların tek içkisi sudur.

Su içmek, insanın kendini ne hasta, ne borçlu, ne de karısını dul yapar.

Şarap mideye inince, artılı söz onundur.

Şarabın boğduğu insan, denizin boğduğundan daha fazladır.

Benden öğüt olsun sana içki sofrasında: Ölçüyü kaçırma, bastığın yeri gör, kendini bil.

 

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ’NİN SÖZLERİ

İçenlerin değil, içkinin düşmanıyız.

İçki,  iştah vermez, mide bozar.

Mutluluğu içkide değil, doğanın saf göğsünde arayınız.

İçki soy sağlığını bozar.

Sarhoşluk, ahlak duygularını siler.

Sarhoş çocukların gözyaşlarını içer.

İçki yaşamın, uygarlığın, varlığın düşmanıdır.

Alkol sefaletin mucidi,  hapishane ve tımarhanenin sermayesidir.

Kişiliğinizi, ailenizi, ülkenizi seviyorsanız, içki düşmanı olunuz.

Alkol hızı, hız da ölümü getirir.

Sigara, akciğer kanserinin ana nedenidir.

Sağlıgını seven sigarayı bırakır.

İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.

 

AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER

1-Evde içki bulundurulmamalıdır

2-Ana ve babalar, evde içki içmemelidir.

3-Eve gelen konuklara içki ikram edilmemelidir.

4-Aili içindeki kutlamalar , içkiyle olmamalıdır.

5-İçkinin zararını konu alan şiir, yazı, resim vb.  yarışmalar düzenlenmelidir.

6-Öğretmenler, her fırsatta, içkiden doğabilecek zararları anlatmalı, günlük yaşamdan örnekler vermelidir.

 

BASINA DÜŞEN GÖREVLER

Her türlü yayın organında (gazete, dergi vb. ) içkinin zararlarına sık sık değinilmelidir. Özellikle içkinin yol açtığı olaylar , trafik kazaları, ölümler, etkileyici resimler ve yazılarla halka yansıtılmalıdır. İçki reklamlarına yer verilmemelidir.

 

 

 

 

 

DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER

Gençleri, zararlı içkiler ve uyuşturuculardan korumak, devletin temel görevlerindendir. Anayasa’nın 58,  maddesi şöyledir:

“DEVLET,        GENÇLERİ        ALKOL DÜŞKÜNLÜĞÜNDEN, UYUŞTURUCU MADDELERDEN, SUÇLULUK, KUMAR VE BENZERİ ALIŞKANLIKLARDAN VE CEHALETTEN KORUMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIR. ”

Bizce , bu önlemler arasında şunlar yer almalıdır:

1-Alkollü içki yerine, meyve suları üretilmesini sağlamalıdır.

2-Televizyon ve radyoda içki reklamlarını önlemelidir.

3-Her yerde içkievi (meyhane) açılmasının önüne geçmelidir. Ruhsatsız açılanlar kapatılmalıdır.

4-Çocuklara içki veren ya da satanlar , sert biçimde cezalandırılmalıdır.

5-Kısaca , içki ürütimi ve tüketimi, denetim altına alınmalıdır.

 

UYUŞTURUCU MADDELER NELERDİR

1-Afyon

2-Baz Morfin

3-Eroin

4-Esrar

5-Amfetaminler

6-Barbitüratlar

 

SİGARANIN KISA TARİHİ

Sigara, tütün bitkisinin kurutulmuş ve kıyılmışından yapılır. Tütünün anayurdu  Amerika’dır. Avrupa’ya  Amerika’nın keşfinden sonra gelmiştir.  Kuzey Amerika, Meksika ve Haiti’de yerliler, tapınaklarda yakarak dumanınıçekerlerdi.

Osmanlılar da ilk olarak 1605’te Selanik’in Yenice-Vardar kasabasında ekimini yapmaya başladılar.

 

YEŞİLAY

Geldi yine bak yeşilay haftası

İçki düşmanlarının yüzü güldü.

Dolup boşalırken bu şerbet taşı

İnsanların yüzlerine kan geldi.

 

İçki yerine süt, ayran içelim,

Bol bol üzüm, elma, armut yiyelim.

Bunlar sağlık kaynağı, bilinmeli

Süt içenlerin tümüne can geldi.

 

İçki, evleri temelinden yıkar,

İnsanı birbirine düşman eder,

Kişi bilincini yok edip gider,

Bol meyve yiyenlere derman gelir.

 

 

 

 

YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

Bir zamanlar gelecek,

Göğsümüz kabaracak,

Avcunda dalgalansın,

Yeşilay’lı bayrak

 

Bu bayrağın altında,

Bil rahat yaşanacak,

Bayrağın dalgalanıp

Göğsünde kabaracak.

 

Arkadaş varlığını,

İki şey doldurmalı

Bunlar ;  vatan sevgisi

Ülkü bağı olmalı.

 

 

 

 

1-İstiklal Marşı

2-Saygı Duruşu

3-Haftanın Tarihçesi

4-İçkinin Zararları

5-Kim Ne Kadar İçiyor

6-Neden İçiyorlar

7-Sigaranın Belirlenmiş Zararları

8-İçkiyle İlgili Atasözleri

9-İçkiyle İlgili Özdeyişler

10-Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Sözleri

11-Aileye Düşen Görevler

12-Basına Düşen Görevler

13-Devlete Düşen Görevler

14-Uyuşturucu Maddeler Nelerdir

15-Yeşilay(Şiir)

16-Yeşilay Gençlik  Marşı

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 605 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla