YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Paylaş
 

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Yavuz lakabıyla anılan Selim I, Sultan Bayezit II ‘nin oğlu, Fatih Sultan Mehmet’in torunu, Kanunî Sultan Süleyman’ın babasıdır.

Amasya’da dünyaya gelen Yavuz Sultan Selim, iyi bir eğitim gördü. Savaş ve yönetim sanatını bütün in­celikleriyle öğrendiği gibi, *divan edebiyatı ile Farsçayı da güçlü şiirler yazabilecek derecede iyi öğrendi. Ama onun en büyük tutkusu padişah olmaktı. Kendinden büyük iki kar­deşi bulunduğu için padişahlık ona düşmüyordu. Bu yüzden, Trabzon va­lisiyken 1511 yılında ordusunu alarak Rumeli’ye geçti ve babasını zorla taht­tan indirip padişah olmak üzere is­tanbul üzerine yürüdü. Çorlu yakının­da yapılan çarpışmada babasına ye­nilen Yavuz Selim, oğlu Süleyman’ın vali bulunduğu Kefe’ye (Kırım) geç­ti.

Aynı yıl ağabeyi Ahmet de Anado­lu’da padişahlığını ilân etti. Yeniçe­riler ayaklanarak Selim’in padişah olmasını istediler. Bayezit II, yeniçe­rilerin isteğini kabul etmek zorunda kaldı ve padişahlığı Yavuz Selim’e bı­raktı (1512).

Çaldıran Savaşı ve Doğu Anadolu’nun fethi

Doğuda İran hükümdarı Şah is­mail’in Şiîliği Anadolu’ya yayması Osmanlı Devleti’nin birliğini bozu­yordu. Yavuz Selim ele geçirebildiği kardeşlerini ve yeğenlerini oldürterek birkaç yıldır süren saltanat kav­gasını sona erdirdikten sonra, Iran Seferi’ne hazırlandı. Doğuya giderken ardını güven altına almak için de Anadolu’daki alevîlerin pek çoğunu (kırk bin kişi) kestirdi. İki ordu Do­karşılaştı. Şah İsmail bu savaşta ye­nilgiye uğradı (1514). Yavuz Selim Tebriz’i ele geçirdikten başka bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu da Osmanlı topraklarına kattı. İran’ın yenilgisinden sonra Osman­lı Devleti’nin karşısında en güçlü dev­let olarak Mısır kalmıştı.

Yavuz ikin­cı büyük seferini Mısıra yaptı, ün­ce 1516’da Halep yakınında Mercida-bık’ta Mısır ordusunu yendi. Sonra Suriye ve Filistin’i de ele geçirerek Mısır’a girdi. Mısır’da bir yıla yakın süre kaldı. Son Kölemen sultanı Tomanbay’ı yenerek astırdı. Mısır’la bir­likte Hicaz’ı da Osmanlı toprakları­na kattı. Bundan daha önemli olarak halifeliğe özgü Kutsal Emanetlere ele geçirerek kendisini müslümanların halifesi ilân etti (1517). O tarihten sonra Osmanlı padişahları padişah unvanıyla birlikte halife unvanını da kullanmağa başladılar.

Yavuz Sultan Selim kısa sürede ül­kede birliği sağlayıp ülkesini geniş­lettikten sonra cihangirlik istemiyle yeni seferlere hazırlanırken hastalan­dı. Sırtında çıkan ve şirpençe (kızıl-yara) denen çıban yüzünden 1520 yı­lında Çorlu yakınında öldü, istan­bul’da kendi adını taşıyan caminin yanındaki türbeye gömüldü.

 

Bu yazı 58 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/