Yaşayan Demokrasi

Paylaş
 

 

Yaşayan Demokrasi

İlk Türk devletlerinde ülkeyi yöneten hükümdarlar hangi unvanları alırlardı?

Yanıt: İlk Türk devletlerinde hükümdarlar, kağan, han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanlar alırlardı.

 

 1. “Kut” ne demektir?

Yanıt: Türk toplulukları hükümdarlarına ülkeyi yönetme yetkisinin Gök – Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Bu yetkiye de “Kut” derlerdi.

 

 1. İlk Türk devletlerinde ülke toprakları kime aitti?

Yanıt: İlk Türk devletlerinde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ülke topraklarının sahibi hanedan ailesiydi.

 

 1. Kurultay nedir?

Yanıt: İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı başkanlığını hükümdarın yaptığı meclistir.

 

 1. İlk Türk devletlerinde kurultaya kimler katılırdı?

Yanıt: İlk Türk devletlerinde kurultaya, hükümdarın ailesi boy beyleri, devlet ileri gelenleri ile hükümdarın eşi (hatun) katılırdı.

 

 1. Töre nedir?

Yanıt: Töre, Türk gelenek – görenekleri, hükümdarın emirleri ile kurultayda alınan kararlardan oluşan yazısız kurallardır. İlk Türk devletlerinde ülke bu kurallara göre yönetilirdi.

 

 1. Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı kime aittir?

Yanıt: Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı padişaha aittir.

 

 1. Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra teokratik (dine dayalı yönetim) bir yapı kazanmıştır?

Yanıt: Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim’in halife olmasıyla teokratik bir yapı kazanmıştır

 

 1. Osmanlı Devleti’nde, yönetim, askerlik, maliye ve adalet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula ne ad verilir?

Yanıt: Divan-ı Hümayun adı verilir

 

 1. Divan-ı Hümayun’u kaldırarak yerine “Nazırlar Heyeti”ni kuran Osmanlı padişahı kimdir?

Yanıt: II. Mahmut’tur.

 

 1. Ulusal egemenlik anlayışına uygun olarak açılan İlk Türk meclisi hangisidir?

Yanıt: Ulusal egemenlik esasına uygun olarak açılan ilk Türk meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

 

 1. Türkiye’de cumhuriyet ne zaman nerede ilan edilmiştir?

Yanıt: Türkiye’de cumhuriyet 29 Ekim 1923’te Ankara’da ilan edilmiştir.

 

 1. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde egemenlik kime aittir?

Yanıt: Anayasamıza göre ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.

 

 1. Anayasamıza göre yasama yetkisi hangi kuruma aittir?

Yanıt: Anayasamıza göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

 

 1. Ülkemizde yargı görevini yürüten kurum hangisidir?

Yanıt: Ülkemizde yargı görevini bağımsız mahkemeler yürütür.

 

Bu yazı 310 kere okundu.
Etiketler:
Yaşayan Demokrasi
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/