YAKUTÇA NEDİR?

Paylaş
 

YAKUTÇA NEDİR?

Tarihin bilinmeyen zamanında ayrılmış, eski Türkçe’ye göre, ses, şekil ve söz dizimi bakımından farklılık gösteren bir Türk lehçesi­dir.

Yakutlar Kuzey-dogu Sibirya’da yaşarlar. Nüfusları 300.000 kişi kadardır. Çok geniş bir sahada da­ğınık olarak yaşamalarına rağmen şive ve ağız farkları pek azdır. Yakutların bugün yaşadıkları va­tanlarına 13. yy.’dan sonra Moğol istilasının etkisiyle göç ettikleri, tahmin edilmektedir Daha önce Baykal gölü civarında yaşamış ve bugünkü Tuvalar’la aynı dili ko­nuşmuş olmaları mümkündür.

Yakut lehçesi diğer Türk lehçe ve şivelerinden uzakta kaldığından ötürü ses bilgisi bakımından bazı değişiklikler gösterir. Fakat onu asıl zor anlaşılır bir lehçe yapan Moğolca unsurlardır Yakut kelime dağarcığının yüzde 26’sı Moğolca kelimelerdir. Türkçe kelimeler yüz­de 32,5 civarındadır, yüzde 5 kadar da Tunguz ve Samayed dillerinden kelimeler vardır. Geriye kalan yüzde 36.5 nisbetinde kelimelerin ise hangi dilden olduğu bilinme­mektedir. Bu dilin, Yakutlar’ın bu bölgeye gelmeden önce bu havali­de yaşayan ve zamanla Yakutlaşan kavmin dili olması kuvvetle muh­temeldir. Bu dilden Yakutça’ya giren kelimelerin çoğu Kuzey Sibir­ya tabiatı ile ilgili kelimelerdir. Ya­kutça’ya bundan başka Moğolca’­dan birçok yapı bilgisiyle ilgili şekil girmiştir

Bu yazı 138 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler