Yakup Kadri Karaosmanoğlu KİMDİR?

Paylaş
 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu KİMDİR?

Manisa’nın köklü ailelerinden olan Karaosmanoğulları’ndandır. 1889 yı­lında Kahire’de dünyaya geldi. İlköğ­renimini Manisa’da, ortaöğrenimini İzmir’de yaptı. Bir ara, ailesiyle bir­likte Mısır’a giderek orada bir Fran­sız kolejine devam etti. 1908’de İs­tanbul’a geldi, bir süre Hukuk Mek- tebi’nde okudu. Küçüklüğünden beri okuduğu Fransız yazarların etkisinde kalan Karaosmanoğlu küçük denecek yaşlarda yazarlığa başladı ve 1909’da kurulan «fecriati» edebiyat toplulu­ğunun kurucuları arasında yer aldı.

bireycilikten

toplumculuğa

İstanbul’un işgaline kadar bireyci sanatı savunan Y. K. Karaosmanoğlu düşman zulmünü, bağımsızlık için sa­vaşan Anadolu halkının sefaletini gör­dükten sonra, sanatın toplum hizme­tinde olması gerektiği inancına vardı. İkdam gazetesinde yayımladığı yazı­larıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi ve 1921 yılında Ankara’ya giderek mü­cadeleye katıldı. Uzun süre milletve­killiği (1923-1934) ve elçilik (1934-1955) yaptı.

sanatı ve kişilği

  1. K. Karaosmanoğlu, her biri bir toplumsal eleştiri olan romanlarıyla kamuoyunu etkilemiş sanatçılarımız­dan biridir. Romanlarından bir kısmı Osmanlı toplumunun çözülüşünü an­latır (Kiralık Konak, Nur Baba, So- dom ve Gomore), bazıları Anadolu ve siyaset gerçeklerini dile getirir (Ya­ban, Hüküm Gecesi, Ankara, Panora­ma). Bunların hepsinde kahramanları ve onların başından geçen serüvenler aracılığıyla çeşitli tutkuları, durum­ları ve tipleri canlandıran Karaos­manoğlu, Türk toplumunun XIX. yy. sonundan XX. yy. ortalarına kadar gelen yaşantısını, ülkülerini ve umut­larını dile getirir. Bu arada ülkülerin­den uzaklaşarak çıkar kaygısına ka­pılan siyasetçileri kıyasıya eleştirir.
Bu yazı 24 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler