Wernher von  BRAUN KİMDİR?

Paylaş
 

    Wernher von  BRAUN KİMDİR?

Alman fizik bilgini­dir. 1912’de Wirsitz’ de doğdu. Daha 18 ya­şındayken atmosfere roket gönderme konu­sunda araştırmalar ya­pan Profesör H. Oberth’e asistan oldu 1932’de, 20 yaşınday­ken, Kummersdorf de­neme istasyonu mü­dürlüğüne getirildi. 1933’te yaptığı roket­lerden birinin 2.000 metre mesafeye gitmesi Hitler’in dikkatini çekti. Braun 1938’de ilk V-l denemelerine başladı. İkinci Dünya Savaşı’nda 1943’te V-l roketleri Ingiltere’yi dövmeye başladı. 1944′ te de V-2 roketlerini yapmaya koyuldu. (Bk. Roket). Braun bundan sonra Amerika’yı dö­vecek çapta uzun menzilli roketler üzerin de çalışmaya başladı. Fakat Almanya’nın sa vaşı kaybetmesi üzerine Braun 1945’te Ame­rikan kuvvetlerine teslim oldu.

Aynı yıl Amerika’ya giden Wernher von Braun Amerikan tabiiyetine geçti ve Texas’ta ki Fort Bliss teknik merkezi müdürlüğüne getirildi. Bilgin o yıldan beri Amerika’da ro­ket araştırmaları üzerinde çalışmaktadır 1958’de ilk Amerikan sunî peykini uçuran üç kademeli Jupiter-C roketini Braun yap mıştır.

Bu yazı 144 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler