Vergim Bana Dönüyor

Paylaş
 

Vergim Bana Dönüyor

Vergi; vatandaşların kişisel bir çıkar beklemeden, önceden belirlenmiş kurallara göre, devletin görevlerini yerine getirebilmesi için devlete verdikleri paradır.

Devletin iç güvenlik, savunma, eğitim, bayındırlık, ulaştırma, sağlık gibi birçok görevleri vardır. Devlet bu görevlerini yerine getirebilmek için paraya ihtiyaç duyar. Devlet, vatandaşlara hizmetin çoğunu yine vatandaşlardan vergi olarak aldığı paralardan karşılar.

Ödediğimiz vergiler bize okul, hastane, yol, fabrika olarak geri döner. Devletin görevlerini yerine getirebilmesi için vergilerimizi zamanında ödemeliyiz. Vergi vermeyen, devlete karşı görevini yapmamış, suç işlemiş olur. Suç işleyenler kanunlarda belirtildiği şekilde cezalandırılırlar.

Devlet, vatandaşlardan gelişigüzel vergi toplamaz. Vergiler, kişilerin gelir durumuna göre düzenlenir.

Ülkemizde, gelir vergisi, emlak vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi gibi vergiler alınmaktadır.

Vergi vermek, bir vatandaşlık borcudur ve anayasamızda da buna yer verilmiştir.

Anayasamızın 73. maddesi “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.” der.

Bu yazı 60 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/