Vehhabiler Tarihçesi

Paylaş
 

Vehhabiler Arabistan’da çıkan Vehhabi mezhebinden olanlara denir .Bu mezhep XVIII yüzyılda Abdülvehhab Bin Muhammed tarafından kuruldu. Vehhabilik sünnilikten ibadet yönünden ayrılır ve abilere göre dinin gerektirdiği ibadetleri yapmamak küfürdür namaz kılmayanlar kâfirdir peygamberlerden evliyalardan yardım istemek Allah’a ortak koşmadır türbe yapmak kandil yakmak ölüleri ziyaret etmek evliyaları adak adamak tespih çekmek tütün  içmek yasaktır bu kurallara uymayan bütün müslümanlar kafir sayıdır onları öldürmek ve mallarını kurmak helaldir .

 

 

Vehhabilik Araplar arasında yayılmasında Necitin güçlü emirlerinden Muhammed Bin Suud önemli rolü oldu, ölünce yerine geçen oğlu Abdülaziz zamanında vehhabi mezhebi bütün Arap yarımadasına yayıldı sünni ulemadan birçok kimse öldürüldü Abdülaziz’in oğlu Suud Mekke’ye gelerek Bütün İslam büyüklerinin mezarlarını yıktırdı Cidde üzerine yürüdü fakat yenilgiye uğradı. Abdülaziz 1803 de bir Şii tarafından öldürüldü .

 

 

Yerine geçen oğlu Suut Bağdat ve Ummana seferler yaptırdığı Hac mevsiminden sonra Medine’yi kuşattı kendilerine cilt hükümdarı ilan etti. Yemen halkının Vehhabi mezhebine girmesini istedi .Yemen kadısı bu öneriyi kabul etmedi bu mezhebi kâfirlik olarak ilan etti Suud bunun üzerine Medine’deki bütün sahabelerin mezarları yıktırdı yalnız Hazreti Muhammed’in mezarına dokunmadı .Vehhabilerin ayaklanmasını bastırmak ve hac yolunu  açma görevi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ya verildi. Mehmet Ali Paşaoğlu Tosun Paşa’yı Bir ordu ile Medine’ye gönderdi fakat Tosunpaşa yenilgiye uğradı .Suud ölünce yerine oğlu Abdullah Bin Suud geçti .Mehmet Ali Paşa’nın öteki oğlu İbrahim Paşa ve vehhabi ayaklanmasını bastırdı 1818 .Vehhabilerin yağma ettikleri malları ele geçirdi. Abdullah oğulları ve ileri gelen vehhabiler yakalanarak İstanbul’a gönderildi. Bunlar İstanbul’da idam edildi daha sonra vehhabi emiri Abdülaziz Mekke Medine ve ciddi ele geçirerek Necip Hicaz Krallığını kurdu 1923 .Bugünkü Suudi Arabistan Krallığı onun soyundandır.

Bu yazı 1122 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler