Uygur Destanları

Paylaş
 

Uygur Destanları

Uygur Destanları olan Göç ve   Türeyiş Destanları bizlere uygurlar hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.Uygur Destanları Orta Asya da yaşanmış olaylar üzerine inşa edilmiş çok köklü destanlardır.

GÖÇ DESTANI

Bu destanda Uygur kağanı oğlunu bir Çinli prensesle evlendirmiş, Çinlilerin isteği üzerine kutlu dağdaki kutsal kayayı Çinli­lere veriştir. Kutlu kaya Türk yurdunun birlik ve beraberliğini temsil etmektedir. Çinlilerin kayayı parçalayıp ülkelerine götürmelerinden sonra hakan ölmüş, ülkenin üzerine üst üste felaketler ve kuraklıklar gelmiştir. Uygurlarla onlara bağlı kavimler atların kişnemesinden, koyun ve keçilerin melemesinden, kuş­ların ötmesinden, çocukların ağlamasın­dan kısaca canlı cansız bütün varlıkların göç göç diye ses vermeye başlaması üzerine yaşadıkları bölgeden göç etmiş­lerdir. Uygurlar göç ettikleri yeni yerde beş mahalleli bir şehir (Beş Balık) kurmuş­lardır. Bu bölgede Uygurları İdi-kut denilen kağanlar yönetmiştir.

TÜREYİŞ DESTANI

Uygurlara ait Türeyiş Destanında, Togla ve Selenga adı verilen nehirlerin arasında  ki bölgeye gökten bir ışık inmesi sonucu gelişen olaylar anlatılmaktadır.

Destanda belirtilen ışıklar arasından Tanrı’nın gönderdiğine inanılan beş çocuk çıkmıştır. Zamanla çocuklar büyümüş ve aralarından Bögü Tigin kağan seçilmiştir. Bögü Tigin kardeşlerinin de yardımıyla düşmanlarını yenilgiye uğratarak doğuda­ki bütün ülkeleri Uygurların egemenliği altına almıştır.

 

Türeyiş ve Göç Destanlarından çıkarılabilecek bilgiler

şunlardır:

  • Uygurlar Karakurum’dan doğan Toğla ve Selenga nehirleri çevresinde yaşamışlardır.
  • Bögü Kağan, gösterişli, sabırlı, iradeli, ileri görüşlüdür. Ayrıca bütün milletlerin yazılarını ve dillerini bilmektedir.
  • Bögü Kağan’a diğer kardeşleri devlet işlerinde yardımcı olmuşlardır. Bazıları o sefere çıktığında yerine devlet merkezinde kalarak halkı yönetmiş, bazıları da ordulara komutanlık yapmışlardır.
  • Uygurların göç etmesinin nedeni bütün canlılardan “göç göç sesi gelmesidir. Toplumların göç etmesinde dış baskı – ların olması, ekonomik sorunlar yaşamaları, yaşadıkları bölgenin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi gibi nedenler etkili olmuştur.
  • Uygurlar göç ettikten sonra Beş Balık şehrini kurmuşlardır. Bu şehir giderek büyümüştür.

Uygurlar şehirlerine “Balık” demişlerdir.

Bu yazı 392 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler