URUGAY’IN TARİHÇESİ

Paylaş
 

URUGAY’IN TARİHÇESİ

Uruguay, Güney Amerika devlet­lerinin en küçüğüdür (Türkiye’nin dörtte biri kadar). Batısında Arjantin, güneyinde AtIas Okyanusu, ku­zey ve doğu kesiminde ‘”Brezilya bu­lunur. Uruguay topraklan Brezilya yayla­sıyla Arjantin pampası arasında yer alır. Ülkenin hiç bir yerinde yükselti 60ü metreyi aşmaz. İklim ılımandır.

Ülkede akarsu çoktur. Bunların en önemlisi batıdaki Uruguay İrmağa­dır, La Plata Körfezi’ne dökülür. İkinci büyük akarsu ülkenin ortasın­dan geçen Rio Negro’dur. Irmak ve deniz boylarında yer yer bataklıklar vardır. Uruguay’da nüfusun yüzde 75’i kent­lerde yaşar, ama ülke ekonomisi da­ha çok tarıma ve hayvancılığa daya­nır. Yüzölçümüne göre dünyada en çok hayvan besleyen ülkelerden biri Uruguay‘dır (1 200 000 sığır, 2 132 000 koyun).

Buna bağlı olarak ülkede konserve ve dondurulmuş et sanayi çok geliş­miştir. Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok kasap­lık hayvan ihraç eden ülke de Uru­guay’dır. Topraklar tarıma elverişli olduğun­dan Uruguay‘da çok çeşitli ürün elde edilir. Elde edilen başlıca ürünler, buğday (390 000 t), arpa (40 000 t), mı­sır (165 000 t), pirinç (166 000 t), yu­laf (78 000 t), kahve v.b.dir.

tarih

Uruguay halkının büyük çoğunluğu İspanyol asıllıdır. Uruguay kıyılarına ayak basan ilk İspanyollar 1515 yılın­da Montevideo kentini kurdular. Son­ra ülkenin iç kesimleri ele geçirildi. Çoğu Güney Amerika ülkesi gibi Uruguay da bağımsızlığına XIX. yy. ba­şında (1816) kavuştu. 1821 ‘de bir ara Brezilya’nın istilâsına uğradıysa da 1825’te yeniden bağımsızlığını elde etti. Ülkeyi başkanlık sistemine da­yanan çift meclisli bir hükümet yö­netir.

http://bilelimmi.com/tunusun-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/agri-ilimiz/

http://bilelimmi.com/afganistanin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/midilli-adasinin-tarihcesi/

Bu yazı 188 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/