URANYUM NEDİR?

Paylaş
 

URANYUM NEDİR?

Uranyum, l800 °C’a doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir. 1789’da Alman kimyacısı Martin Klap­roth (1748-1817), pekhlend denilen bir maden filizi içinde oksit halinde  bulunan uranyumun varlığını keşfetti. Uranyumun, çoğu sarı ya da yeşil renkte pek çok oksidi ve tuzu vardır. Fransız kimyacısı Henri Becquerel (1852-1908) uranyumu incele­yerek 1896 yılında radyoaktiflik ola­yını ortaya çıkardı ve ondan iki yıl sonra radyumu bulan Marie Curie bu olaya radyoaktiflik adını verdi.

Doğal uranyum, üç izotop’un, yani atomlarının kütlesi ve radyoaktiflik dereceleri bakımından aralarında ba­zı küçük farklar bulunan birbirine benzer üç kimyasal elementin karışı­mıdır. Nötronlarla «bombardıman edilen» uranyum 235 izotopu fisyon’a uğrar, yani çekirdeği kütlece eşit iki parçaya bölünür, uranyum 238 izo­topu ise plütonyum’a dönüşür.

Nükleer enerji üretiminin (nükle­er reaktörler ve piller, atom bomba­ları) temel hammaddesi olan uran­yum A.B.D.’de, Kanada’da ve Güney Afrika’da boldur. Bazı santraleri bes­lemek için uranyumu «zenginleştir­mek» gerekir; bu amaçla izotop ayı­rımına başvurarak madenin bileşi­mindeki  radyoaktif izotopların yüzde oranı arttırılır.

Bu yazı 398 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler