• DOLAR
  7,6686
 • EURO
  8,9889
 • ALTIN
  469,03
 • BIST
  1,1711
ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

 

İKİ KURŞUN VE 20 MİLYON ÖLÜ

1Dünya Savaşı (1914–1918)

 1. Dünya Savaşı’nın nedenlerini 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarındaki olaylarda aramak daha doğru olur.

 

Savaşın Nedenleri:

 1. Genel Nedenler:

1789 Fransız İhtilali’nin Etkisi
Fransız ihtilali sonucunda yayılan milliyetçilik
düşüncesinin etkisiyle her milletin kendi devletini
kurmak istemesi, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapı-
sında büyük değişiklikler meydana getirmişir.

■Fransız ihtilali, imparatorlukları çok etkile-
miştir.

■  İtalya ve Almanya’nın siyasi birliğini kurma-
sı da bu düşüncenin sonucunda gerçekleşmiştir.

Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilikPazar ve Ham Madde Arayışı

 • sanayi inkılâbı ile hız kazanmıştır.
 • Devletler arasında pazar ve ham madde
  arayışından dolayı bloklaşmalar başlamıştır. Dev-
  letler silahlanma yarışına girmiştir.

 

Devletlerin Bloklara Ayrılışı ve Silahlanma Yarışı

İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik
rekabet, Avrupa’daki ekonomik faktörler, milli
çatışmalar, askeri anlaşmalar, büyük devletlerin
bazı devletleri yanlarına almalarına ve ittifak ve
itilaf olarak iki gruba ayrılmasına neden olmuştur.

 

 

İttifak Devletleri arasında bulunan İtalya
Dünya Savaşı’nın ikinci yılında saf değiştirmiştir.

 

 1. Özel Nedenler:  İngiltere

Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya’nın
siyasi nüfuzunu artırmasından rahatsız olmuştur.
Bu nedenle Almanya’ya karşı yapılan her ittifakı
desteklemiştir.

Savaşın Başlaması

28 Haziran 1914’te Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan veliahtı, bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Bu olay, savaşı başlatan bir bahane oldu. Avusturya-Macaristan imparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti. Böylece I. Dünya Savaşı başladı.

■ Avusturya’nın Sırbistan’a savaş açması üs-
tüne Almanya, Avusturya-Macaristan’ın; Rusya
da Sırbistan’ın yanında yer aldı.

■ Böylece İttifak ve itilaf Devletleri arasında
dört yıl sürecek savaş başladı.

 

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Sebepleri:

 • Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları
  geri almak istemesi,
 • Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kay-
  bettiği toprakları geri alma düşüncesi,

■İngiliz, Fransız ve Rus sömürgesi altında
yaşayan Müslüman milletlerin bağımsızlıklarına
kavuşmak istemesi,

■Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,

■İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara
karşı düşmanca politikalar izlemesidir.

 

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi

 1. Dünya Savaşı sırasında yönetimi elinde bu-
  lunduran İttihat ve Terakki Partisi’nin yöneticileri
  savaşın Almanya’nın kazanacağına inanıyordu.
  Bu nedenle Osmanlı Devleti, Almanya ile ittifak
  kurmak istemiştir.

■ 2 Ağustos 1914’te Almanya ile Osmanlı
Devleti arasında gizli bir antlaşma yapılmıştır.

■Almanya, Osmanlı Devleti’nin bir an önce savaşa girmesinin yollarını aramaya başladı. Bu sırada İngiliz savaş gemilerinden kaçan Goben ve Breslaw adlı iki Alman gemisi zorla Karadeniz’e çıkınca Osmanlı Devleti, İngilizlerin saldırısını önlemek için bu iki gemiyi satın aldığını açıkladı.Gemilerin isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi. Türk bayrağı çekildi. Bu gemiler bir süre sonra Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarını bombaladı.Bunun üzerine önce Rusya, daha sonra itilaf devletleri Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştı. Böylece Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiş oldu.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle;

 1. Yeni cepheler açılmıştır.
 2. Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
 3. Savaşın süresi uzamıştır.
 4. İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım gönder-
  mesi engellenmiştir.
 5. Almanya büyük ölçüde rahatlamıştır.

OSMANLI  DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

Çanakkale Geçilmez (18 Mart 1915)
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte İngiltere ve Fransa bütün dikkatlerini boğazlara  yöneltti.

 

İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni
Açma Nedenleri:

■İstanbul ve Boğazları alarak, Osmanlı Dev-
leti’ni savaş dışı bırakmak

■Savaşı kısa sürede sona erdirmek

■Müttefikleri olan Rusya’ya askeri yardımı
göndermek.

■Balkan Devletlerini kendi grubunda savaşa
çekmek

■Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki
bağlantıyı kesmektir.

İtilaf Devletleri amaçlarına ulaşabilmek için ingiliz ve Fransız gemilerinden oluşan, dönemin en büyük donanmasını oluşturdular. İtilaf devletleri donanmasının 18 Mart 1915’te Çanakkale önlerine gelerek Kumkale ve Seddül Bahir tabyalarını topatutmasıyla Çanakkale Savaşı başlamış oldu.

Türk bataryalarından açılan karşı ateş ve Nusret mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlar sayesince müttefik donanmasına büyük kayıplar verdirildi. Boğazların denizden geçilemeyeceğini anlayan İtilaf devletleri, bu kez karadan İstanbul’a
ulaşmayı denediler. Böylece kara savaşları başlamış oldu.

Kara savaşlarının yapıldığı Gelibolu, Conkbayırı ve Anafartalar’da I. Dünya Savaşı’nın en kanlı sahneleri yaşanmıştır.ingiliz Başbakanı Churchill’in “Kaderin Adamı” dediği Mustafa Kemal askerlerine “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyo-
rum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.”diyerek alayı ileri sürmüş, böylece Anafartalar ve Conkbayırı’nda düşman ilerleyişi durdurulmuştur.

Yapılan savaşlar sonunda düşman kuvvetleri 8-9 Ocak 1916 tarihinde Çanakkale’yi tamamen boşalttılar.

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları:

■I. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephesi olup
500 binden fazla insan ölmüştür.

 • Rusya’ya yardım gönderilmesi engellen-
  miştir. Yardım alamayan Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
 • Milli birlik ve beraberlikle büyük güçlerin
  bile yenilebileceği anlaşılmıştır.
 • Bulgaristan, ittifak Devletleri’nin yanında
  savaşa katılmıştır.
 • İtilaf Devletleri savaş sonrasında aralarında
  gizli antlaşmalar imzalamaya başlamıştır.

Çanakkale Savaşları’nda Mustafa Kemal,19. Tümen Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı ve Anafartalar Grup Komutanlığı’nda görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadık ları bir direnişle karşılaşan itilâf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale ruhu ulusal mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşlarınınsonuçlarına ilişkin olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

 1. Emperyalist güçler ağır bir darbe yemiştir.
 2. Mustafa Kemal askerî dehasını tüm dün-
  yaya göstermiştir.
 3. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki
  baskısı sona ermiştir.
 4. Bağımsızlık mücadelesinin başlamasında
  etkili olmuştur.

Çanakkale Savaşlarından sonra I. Dünya Sa-
vaşı bitmediğinden Batılı devletlerin Osmanlı Dev-
leti üzerindeki baskısı sona ermemiştir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

 

■I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur.

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM