• DOLAR
  6,8653
 • EURO
  7,7762
 • ALTIN
  393,75
 • BIST
  1,1317
ÜÇÜNCÜ SELİM KİMDİR?

ÜÇÜNCÜ SELİM KİMDİR?

ÜÇÜNCÜ SELİM KİMDİR?

Osmanlı padişahlarının 28’incisi olan Selim III ‘ün saltanat yılları (1789-1807) devrimci fikir ve eylem­lerin Avrupa’da yayıldığı döneme rastlar. Tahta çıktığı zaman ülke iç ayaklanmalar ve dış yenilgiler yüzün­den kötü durumdaydı. Ruslar Kı­rım’ı, AvusturyalIlar Macaristan’ı ele geçirmişler, Fransızlarsa Mısır’ı isti­lâya başlamışlardı. Bunlara karşı gi­rişilen savaşlar başarısızlıkla sonuçlandığından ağır şartlarla barış yap­mak zorunda kalınmıştı.

Padişah, devleti temelinden sarsan bozuklukların giderilmesi için çare­ler düşündü. En başta Yeniçeri Ocağı’nın bozulmuş olduğunu gördü. Nizamı cedit adı altında yeni bir ordu kurarak bunu yeniçeri ordusunun ye­rine geçirmeyi düşündü. Bunun için Fransa’dan uzmanlar getirtti ve Üs­küdar’daki ünlü Selimiye Kışlası’m bu ordu için yaptırdı. Ordunun yanı sıra başka alanlarda da «yeni düzen»e vöneldi. Ama bütün bunlar kurulu düzeni korumakta çıkarı olanları en­dişelendirdi.

Selim III’ün giriştiği yenilik hare­ketleri gericilerin ayaklanmasına yol açtı. Kabakçı Mustafa adında birinin önderliğinde ayaklanan yeniçeriler Selim III u tahttan indirerek yerine şehzade Mustafa’yı (Mustafa IV) ge­çirdiler. Bu ayaklanmayla bütün ye­nilikler ve bu arada Nizamıcedit or­tadan kaldırıldı. Selim III taraftar­ları İstanbul’dan Rumeli’ye kaçarak Rusçuk valisi Alemdar Mustafa Paşa’ya sığındılar. Alemdar bir ordu toplayarak Selim III’ü yeniden tah­ta çıkarmak üzere İstanbul’a yürüdü.

Gericiler Alemdar’m gelmekte oldu­ğunu haber alınca eski padişahı öl­dürmeğe karar verdiler. Yanında hiç bir silâh bulunmayan Selim III âsi lerce parçalandı. Alemdar onu kur­taramadı, ama yeğeni şehzade Mahmut’u (Mahmut II) kurtararak tah­ta çıkardı.

Selim III, yenilikçiliğinin yanı sıra şiir, özellikle müzik alanında da ün­lü bir padişahtır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM