TÜTÜN NEDİR?ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Paylaş
 

TÜTÜN NEDİR?ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Venezuela yakınlarında, Antiller’e bağlı küçük bir ada olan Tobago’nun ilk yerlileri, kırmızı ya da erguvan rengi çiçekler açan güzel bir bitki­nin yapraklarını kurutuyor ve dinsel törenlerde bu kurumuş yaprakları ateşe atarak çıkan dumanları içlerine çekiyorlardı.

İspanyol fetihçilerinin keşfettiği bu bitki, XVI. yy.ın sonlarında Avrupa’­ya getirildi ve tütün kullanma alış­kanlığı hızla yayılarak moda oldu. O zamanlar tütün ya pipoyla içilir ya da çok ince kıyıldıktan sonra enfiye halinde burna çekilirdi. Tütünden si­gara yapılması çok daha sonraki yıl­lara rastlar. Ispanya’da Fransız elçisi olan Jean Nicot, tütünün bileşimindeki alkaloi­tin tedavi edici bazı özellikler taşı­dığını fark ederek bu alkaloite ken­di adını verdi (nikotin). Hattâ, mig­ren ağrılarını geçirmesi için Catherine de Medicis ye ilaç olarak tütün tozu gönderdi.

Tehlikeli Bir Keyif

Tütün, boyu 2 m’yi bulabilen, ge­niş yapraklı bir bitkidir. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde eki­lir, fakat özellikle A.B.D., Çin, Hindis­tan, S.S.C.B., Brezilya ve Türkiye’nin tütün üretimi önemlidir. Tütün yap­rakları iyice olgunlaştıktan sonra toplanır, güneşte ya da özel kurutma odalarında kurutulur, daha sonra bü­yük balyalar halinde paketlenerek mayalanmaya bırakılır. Böylece ha­zırlanan yapraklar ya hiç kıyılmadan puro olarak sarılır ya da pipo tütü­nü, sigara tütünü, enfiye, tömbeki ve çiğneme tütünü olmak üzere kıyılır. Tütünün tadı ve rengi (sarı ya da si­yah tütün) hem yetiştiği bölgeye, hem de hazırlanışına (kısa ya da uzun sü­reli mayalandırma) göre değişir.

Tütün fazlaca kullanıldığı zaman çok ağır hastalıklara yol açabilir. Gerçekten de, sigara, pipo, puro v.b. halinde tütün içen bir insan, çok ze­hirli bazı maddeleri (nikotin, karbon monoksit, katran) ciğerlerine gönder­miş olur; bu zehirli maddeler de akciğer ve gırtlak kanserleri kalp  hastalıklarının, mide ağrılarım bronşitin ve yutak iltihaplarının baçlıca sorumlusudur.

Bu yazı 187 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/