Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

Paylaş
 

Dünya tarihine Türkler kadar yön veren ve tarihte bu kadar etkili olan çok fazla olmamıştır .Türkler tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren elde ettikleri büyük başarılar askeri hareketlilikleri ve göçebe yaşam tarzları ile sadece Orta Asya’yı değil hemen hemen Asya ,Avrupa ve Afrika kıtalarında çok derin izler bırakmış ve bu derin izlerin etkileri günümüze kadar devam etmiştir .Türklerin tarih sahnesine nerede çıktığı hep tartışılmış ama kesin olarak bilinmektedir ki ilk ana merkez orta asya’dır Altay Sayan Dağlarının Kuzey Batısı, Tanrı Dağlarının Kuzeye Aral Gölünün çevresi ve Hazar Denizinin Doğusu genel anlamda Türklerin ilk anayurdu olarak kabul edilmiş ve bugüne kadar da elde edilen bulgular kanıtlar bunu kesinleştirmiştir .Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı milattan önceki yüzyıllardan itibaren terk etmek zorunda kalan Türkler buradan Avrupa’ya Orta Doğu’ya, Afrika’ya, Çin’e ,Hindistan taraflarına ilerlemiş ve bu bölgelerde yeni devletler kurarak aynı zamanda var olan devletlerin yapılarını özelliklerini değiştirmişlerdir .Türklerin göç etmesi hakkında bir çok bulgu öne sürülmüş ama genel anlamda bakıldığında Orta Asya’da giderek iklimin daha kurak daha sert hale gelmesi Türklerin başlıca düşmanı olan Çin ve Moğolların Türkler üzerinde artan baskısı nüfusun çoğalması sonucunda yaşama elverişli yeni yerleri bulmakta zorlanıyor olması .Hayvanlar arasında yaşanan salgın hastalıklar ve Türk boylarının geleneksel anlamda birbirleri ile çatışması birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışmaları, birçok boyun Anavatandan ayrılmasına yol açmış ve bunun sonucunda da Türkler dünyanın dört bir yanında farklı devletler kurmak zorunda kalmışlardır .Orta Asya’da yaşanan bu göçlerin en büyüğü kavimler göçüne yol açan Kuzey Hunların Batıya doğru ilerlemesidir milattan sonra 375 yılında yaşanan bu gelişme bütün Avrupa ve Dünya tarihini derinden etkilemiş ve bugünkü Avrupa’nın doğmasına yol açmıştır.

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı-bilelimmi.com

Bu yazı 1595 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/