Türklerin İslamiyeti Kabülü

Paylaş
 

Türklerin İslamiyeti Kabülü

Müslüman Araplar ile Türkler, Hz. Ömer döneminde İran’ın fethinin tamamlanmasının ardından komşu olmuşlardır. Hz. Osman döneminde başlayan ilişkiler, Emeviler döneminde yoğunlaşmıştır. Ancak Emevilerin Türklere karşı sert ve milli­yetçi tutumu, Türklerin İslamiyet’e girmesini engellemiştir.

Abbasiler Dönemi’nde Türklerle Müslüman Araplar arasındaki düşmanca ilişkiler yerini dostane ilişkilere bırakmıştır. Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesini engellemek isteyen Türklerin, 751 yılında yapılan Talaş Savaşı’nda Çinlilere karşı Arapların yanında yer almaları savaşın Abbasiler lehine sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu durum, Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurulmasını kolaylaştırmıştır

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etme Nedenleri

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerini,

 • Talaş Savaşı’ndan sonra Türkler ile Araplar arasında ticaretin gelişmesi
 • Türklerde İslamiyet’ten önce de tek Tanrı inancının yaygın olması
 • Türk toplumunun ahlak ve temizlik anlayışıyla İslami­yet’in getirdiği “Temizlik imandandır.” anlayışı arasında büyük benzerliklerin olması
 • Abbasilerin bütün uluslara eşit davranmaları
 • İslamiyet’teki kurban, ahret, cennet ve cehennem gibi kavramların Türklerin inancında da yer alması
 • Türklerdeki cihan hâkimiyeti düşüncesi ile İslamiyet’teki cihat anlayışının benzerlik göstermesi

gibi etkenler kolaylaştırmıştır.

Türklerin İslamiyet’e Katkıları

 • Hıristiyan dünyasına karşı İslam dünyasının koruyuculu­ğunu üstlenmişlerdir.
 • İslam Devleti’nde orduda ve devlet yönetiminde önemli görevler yapmışlardır.
 • Halifeliği koruyarak varlığını sürdürmesini sağlamışlardır.
 • Dağınık haldeki Müslümanları tek bayrak altında toplamışlardır.

 

Anadolu, Afganistan, Pakistan, Bosna ve Arnavutluk gibi ülkeleri fethederek buralarda İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.

Harezmi, Biruni, Farabi ve İbn-i Sina gibi önemli bilim adamları yetiştirerek İslam kültür ve uygarlığının geliş – meşine katkıda bulunmuşlardır.

ürklerin İslamiyet’i Kabul Etmelerinin Sonuçları

İslamiyet’in kabulünün ardından yerleşik hayata geçen Türklerin sayısı artmıştır. Bu durum dinin, sosyal yaşam biçimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Devlet adamları ve maddi durumu elverişli olan kişiler aşevi, hastane gibi çeşitli kurumlar açarak ha Ikın ihtiyaç­larını karşılamaya çalışmışlardır. Bu durum toplumda sosyal dayanışmanın artmasına katkıda bulunmuştur.

Miras ve boşanma işleri İslam dininin hükümlerine göre düzenlenmiştir. Bu durum hukuk alanında değişiklikler yaşandığını göstermektedir.

http://bilelimmi.com/kurultaydan-meclise/

http://bilelimmi.com/islamiyetin-dogusu-ve-yayilisi/

http://bilelimmi.com/islamiyetten-onceki-turk-devletleri/

Bu yazı 252 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/