Türklerde Tarih Yazıcılığı

Paylaş
 

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türklerde Tarih Yazıcılığı biraz geç başlamış olsada daha sonraki yıllarda giderek gelişmiştir.Türklerde Tarih Yazıcılığı dediğimizde özellikle Osmanlı Dönemi Tarih yazıcılığı ön plana çıktığını görmekteyiz.Peki nedir tarih yazıcılığı ve önemi.

Tarih yazıcılığı çok önemli olup tarihte yaşanan gelişmelere gelecek nesillere aktarabilmek ve bu yaşanan olayları objektif bir şekilde yansıtabilmek adına birçok toplumda ve ulus’ta tarih yazıcılığını görmekteyiz .Mesela tarih yazıcılığının en bariz örneklerinden birisini hititlerler vermiştir .Hititler Anal adını verdikleri yıllıklar sayesinde o yıl içerisinde yaşanan tüm gelişmeleri tüm objektifliği ile kayıt altına geçirmişler ve bu sayede gelecek kuşaklara ve nesillere çok değerli bilgileri aktarmayı başarmışlardı .Bir çok ulusta olduğu gibi Türklerde de tarih yazıcılığı vardı .İlk Türklerde Göçebe toplum olmasından dolayı tarih yazıcılığına çok fazla rastlanmamaktadır .Belki de ilk bariz örneklerinden bir tanesi Göktürkler’in Ortaya koyduğu Orhun Abideleri dir .Ancak Orta Asya’daki İlk Türk devletlerinin tarihini Biz daha çok Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz .Türklerin İslamiyeti kabul etmesi yerleşik hayata geçmesiyle birlikte özellikle Arapçanın bilim dili olarak kullanılması tarih yazıcılığı konusunda da önemli aşamalar kaydedilmesine yol açtı .İlk tarih yazıcılığını Büyük Selçuklularda görmeye başlıyoruz .Ama asıl Türklerde tarih yazıcılığına Osmanlı döneminde net bir şekilde rastlanmaktadır. Osmanlı tarih yazıcılığında ki temel amaç aslına bakarsanız padişahların devletin o dönemde elde ettiği zaferler başarılar ve kayda geçirilmesi gereken önemli olayları not etmek gelecek kuşaklara aktarmak ve ileride ortaya çıkabilecek iddialara kesin ve net cevaplar verebilmek için tarih yazıcılığına yönelmiştir. Osmanlı tarih yazıcılığı birçok kaynaktan yararlanmak la birlikte daha çok Avrupa tarih yazıcılığında etkilendiğini söyleyebiliriz. Osmanlı’da tarih yazıcılığını Vakanüvislik Kurumu gerçekleştirdi .Vakanüvisler kendi dönemlerini en ayrıntılı şekilde ele alıp aynı zamanda kendinden önceki dönemleri de ekleyerek bir bütün halinde Osmanlı tarihini gelecek kuşaklara aktarma görevini üstlenmişlerdir .İlk vakanüvis Osmanlı’da Halepli Mustafa Naima Efendi olarak bilinir. Cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığı daha planlı daha bilimsel ve daha programlı bir şekilde ortaya konulmuştur .Özellikle Atatürk’ün tarihe duyduğun merak ve tarihin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasına duyduğu ihtiyaç üzerine Türk Tarih Kurumu kurulmuş ve Türk Tarih Kurumu yaptığı geniş araştırmalarla Türk tarihini detaylı bir şekilde incelemeye ve düzenli yayınlarla bu incelemeleri halka aktarmaya başlamıştır .Özellikle okullarda okutulacak olan tarih kitapları baştan sona yenilenmiş ve güncellenmiştir .Günümüzde ise Türk tarih yazıcılığı artık hem Türk Tarih Kurumu tarafından hem de bağımsız yazarlar tarafından yoğun bir şekilde ele alınmakta ve tarihimizdeki en karmaşık en bilinmez konular dahil gün yüzüne çıkarılmaya gayret edilmektedir.

Bu yazı 214 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/