• DOLAR
  6,8637
 • EURO
  7,7445
 • ALTIN
  396,02
 • BIST
  1,1277
TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları stratejik ve ekonomik açıdan önemlidir. Bunun yanında bir çok yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olan ülkemiz, Orta Doğu’nun zengin enerji kaynaklarına da yakındır. Bulunduğu konum, gelişen ekonomisi, genç nüfusu ve sahip olduğu kaynaklarla ülkemiz geçmişten günümüze ilgi odağı olmuştur. Bu ilgi zaman zaman bazı ülkelerin doğrudan ya da dolaylı destek verdiği tehditlere dönüşmektedir. Tehditler, toplumumuzun birliğini bozmak, kalkınmamızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyerek ülkemize zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Bu nedenle çok sayıda ülkenin, topraklarımız üzerinde emelleri vardır. Bu emellerine ulaşabilmek için kültür, dil, din, yurt, tarih ve ülkü birliğini zayıf­latmaya bu yolla milletin birlik ve bütünlüğünü boz­maya çalışmaktadırlar.

Dış Tehdit unsurları gibi iç tehdit unsurları da vardır.Bu unsurlar;dış güçlerden destek alıp,onlarla birlikte hareket etmektedirler.

Terör örgütleri

1- Şiddet, baskı, korkutma, sindirme vb.tehdit yöntemlerini kullanmak, Rüşvet ile adam satın alırlar.

2- Cumhuriyetin niteliklerini ve devletin varlığını ortadan

kaldırmayı amaçlar. Ekonomik katkı için silah ve uyuşturucu ticareti yaparlar.

3- Temel insan hak ve özgürlüklerini yok etmek

4- Devletin iç ve dış güvenliğini bozmaya çalışır. Toplumdaki ayrılıkları körükler ve insanları birbirlerine düşürürler.

1-Bölücü Unsurların Faaliyetleri

Bir bütün olan toplumun unsurlarının ayrı ırk, ayrı din ve ayrı mezhepten olduklarını iddia ederek top­lumu bölmeye yönelik faaliyetlere bölücülük denir. Türkiye, son yıllarda ülkeyi ırk ayrılığı bahanesiyle bölmeyi amaçlayan terör hareketleriyle karşı karşı­yadır.

 

Terörizm; her türlü siyasal eyleme karşı bilinçli ve kanlı şiddet göstergesidir. Terörizm insandaki ahlaki değerleri yok eder. Bu özelliği ile sadece insanlığa değil, uygarlığa karşı da bir tehdit oluş­turur.

Terör örgütleri,

1-Hak, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel de­ğerleri kötü amaçlı kullanırlar.

2-Devletimizin halkı sömürdüğünü iddia ederler.

3-Hedeflerine ulaşmak için katliam yapmaktan çekinmezler.

4-Ülkemiz ile menfaatleri çatışan ülkelerin deste­ğini alarak faaliyet gösterirler.

 

2-Misyonerlik

 • Misyonerlik, başka dini inançlara sahip olan insan­ları kendi dinine geçirmek, ülke içindeki milli ve kül­türel değerleri yok ederek ülke bütünlüğünü boz­mak için çalışmalar yapmaktıSıradan
 • Misyonerler hedeflerine ulaşabilmek amacıyla hal­kın arasına katılıp, özellikle gençleri etkileyebilmek için sevgi, barış, kardeşlik, özgürlük, mutluluk gibi evrensel kavramları kullanı
 • Misyonerlik, sıradan bir inanç yayma faaliyeti değildir.İnsanları din değiştirmeye zorlayan sistemli ve organize bir harekettir.
 • Misyonerler dini amaçların yanı sıra siyasi, kültürel ve ekonomik amaçlar da taşırlar. Dış güçlerden, bazı sivil toplum kuruluşlarından ve kendi çevrelerinden sağladıkları büyük maddi destekle amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar.
 • Misyonerler, insanların ekonomik zorluklarını istismar ederler.
 • Kendi inançlarına ait metinleri, değişik dillere çevirerek insanlara ücretsiz dağıtır ve gerektiğinde yazılı ve görsel medyayı propaganda aracı olarak kullanırlar.
 • Devletimizin ve milletimizin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik tehdit oluştururlar.

3- İrticai Faaliyetler

 • İrtica, bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilime aykırı faaliyetlerde buluna­rak eski düzeni geri getirmeye çalışmaktı
 • İrticai faaliyetlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin la­ik, demokratik yapısını değiştirerek yerine dini esaslara dayalı bir devlet kurmaktı

Bölücülük ve İrtica İle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler

a)Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmalıyız.

b)Türk olmakla gurur duymalı, vatanımızı, milletimizi ve bayra­ğımızı çok sevmeliyiz.

 1. c) Terörizm ve terör odaklarına karşı duyarlı olma­lıyı
 2. d) Cumhuriyet yönetimine inançla bağlı olmalıyı

e)Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmalı­yız.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM