Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Paylaş
 

 

 

Ulaşım ya da ulaştırma; bir yarar sağlamak üzere insanın veya onun ürettiği eşyanın çeşitli araçlar ile başka bölge, ülke veya kıtaya ekonomik, hızlı ve güvenilir biçimde nakledilmesidir. Ulaşım bir toplumun ekonomik ve sosyal yapısını etkileyerek refahın artırılması ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynar. Bir ülke ekonomisinin ulaşım yolları o ülkenin can damarıdır.

 

Türkiye’de 1950’li yıllara kadar ulaşım sistemleri içinde demir yollarının ağırlığı vardır. İlk demir yolumuz 1866 yılında tamamlanmış olan Aydın-İzmir demiryolu hattıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar İngiliz ve Fransızlar tarafından Ege Bölgesi’nde çeşitli demiryolları

yapılmaya devam etmiştir. Sonraki yıllarda millileştirilen demir yollarımızın işletilmesi 1929 yılında kurulan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne bırakılmıştır.

Ülkemizde demiryollarındaki hızlı ilerleme 1940’lı yıllara kadar sürmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde bu ilerleme durmuştur.

Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren karayollarına verilen önem artmıştır. Bu dönemde yapılan yeni yollarla birçok il ve ilçe merkezi birbirine bağlanmıştır.

Sonuç olarak, bugün ülkemizde en ağırlıklı ulaşım sistemi kara yolu taşımacılığıdır. Ülkemizde deniz ve hava yolu ulaşım sistemleri ise kara ve demir yolu ulaşımına göre daha yenidir.

Bu yazı 1142 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler