TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GENEL DAĞILIŞI VE BU DAĞILIŞI ETKİLEYEN ÖNEMLİ ETMENLER

Paylaş
 

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GENEL DAĞILIŞI VE BU DAĞILIŞI ETKİLEYEN ÖNEMLİ ETMENLER

Ülkemizde de bazı yerler çok kalabalık, bazı yerler çok tenhadır. Yani nüfusumuz ülke­mizin her tarafına eşit miktarlarda dağılma­mıştır.

Ülkemizde de ekime, dikime, yerleşmeye, ulaşıma elverişli yerler ile madenciliğin, sana­yinin ve ticaretin geliştiği yerler nüfusun yo­ğun olduğu yerlerdir.

Yerleşmeye ve tarıma elverişli olmayan dağlık alanlar ile denizin ılıtıcı etkisinden uzak­ta kalan ve yeterli yağış almayan yerler ülke­mizin seyrek nüfuslu yerleridir.

 1. Yurdumuzda nüfus ve nüfus yoğunluğu­nun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun başlıca nedenleri; sanayi, ulaşım, tica­ret ve hizmet sektörü ile tarımın gelişmiş ol­masının yanı sıra iklim özelliklerinin de çok el­verişli olmasıdır.
 2. Ege Bölgesi’nde kıyı ovaları İle akarsu kenarları boyunca iç kesimlere doğru uzanan çukur alanlarda nüfus yoğundur. Buna karşılık bölgenin iç kesimlerindeki dağlık alanlar sey­rek nüfusludur.
 3. Karadeniz Bölgesi’nde kıyı kesimi özel­likle de Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfus­ludur. Bunun nedeni tarıma elverişli toprakla­rın kıyı şeridinde bulunmasıdır. Her mevsim yeterli yağış alması, iklimin tarıma ve yerleşmeye elverişli olması, nüfusun fazla olmasının diğer nedenleridir. Buna karşılık kıyının he­men gerisinde uzanan dağlık kesimde nüfus seyrektir. Orta Karadeniz’de dağlar fazla yük­sek olmadığı İçin iç kesimlerde de İklim ılı­mandır. Buralar da nüfus lan m ıştır.
 4. Akdeniz Bölgesi’nde kıyıdaki ovalar yo­ğun nüfusludur. Çukurova ve Antalya ovası en önemlileridir. Kıyının gerisinde uzanan Toros Dağlan iç kesimlerde nüfusun tenha olmasına neden olmuştur. Toroslar tarıma, yerleşmeye ve ulaşıma elverişli değildir.
 5. İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri ula­şıma, yerleşmeye elverişlidir. Tarım alanları geniştir. Ancak kuraklık nedeniyle az nüfuslanmıştır.
 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de az nüfuslanmasının ana nedeni kuraklıktır. Bu bölgede nüfus, daha çok ekim ve dikime elve­rişli alanlarda toplanmıştır.
 7. Doğu Anadolu Bölgesi de nüfus yoğun­luğu az olan bölgelerimizden biridir. Bölgenin dağlık ve şiddetli karasal iklime sahip olması, nüfusun seyrek olmasının temel nedenlerin-dendir. Bu bölgemizde nüfus, daha çok çukur ovalarda toplanmıştır.

Örnek

Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İç Anadolu Bölgesi
 2. B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 3. C) Marmara Bölgesi
 4. D) Akdeniz Bölgesi

Çözüm

Ülkemizde nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölge-si’dir. Yanıt C’dir.

 

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nin az nüfuslanmasının neden­lerinden biridir?

 1. A) Tarıma elverişli düz alanların az olması
 2. B) Bölge içinde ulaşımın zor olması
 3. C) Yüzölçümünün küçük olması
 4. D) Kuraklığın etkili olması

Çözüm

–  İç Anadolu Bölgesi’nde tarıma elverişli düz alanlar dar değil aksine geniştir. Bu bölgemizin büyük bir bölümü ova ve pla­tolarla kaplıdır. Arazi çok engebeli değildir.

– Bölge içinde yer şekilleri sade olduğun­dan ulaşım zor değil aksine kolaydır.

–  Yüz ölçümü küçük değil aksine ikinci

büyük bölgemizdir. Kaldı ki yüzölçümü­nün büyük ya da küçük olması nüfuslanmayı etkilemez. Nüfus yoğunluğunu etkiler.

–  İç Anadolu Bölgesi’nin nüfusunun az olmasında temel etken kuraklıktır. Yanıt D’dir.

Örnek

Aşağıda verilen yerlerden hangisi ülkemizde az nüfuslanmış kesim­lerinden biridir?

 1. A) Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri
 2. B) Marmara Bölgesi
 3. C) Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ovaları
 4. D) Ege Bölgesi’nin iç kesimleri

Çözüm

–  Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri

– Marmara Bölgesi

–  Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ovaları ülke­mizde nüfusun fazla olduğu yerlerdir.

– Ege Bölgesi’nin iç kesimleri ise nüfusun az olduğu yerlerden biridir. Yanıt D’dir.

 

Bu yazı 104 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/