Türk Tarihinde Yolculuk Doğru Yanlış Etkinliği

Paylaş
 

Türk Tarihinde Yolculuk Doğru Yanlış Etkinliği

Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk büyük savaş, Pasinler Savaşı’dır    
Çaka Bey ilk Türk denizcisi olarak kabul edilmektedir.    
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi, Suriye sı­nırları içindedir. Ancak 1921 Ankara Anlaşması ile burası Türkiye toprağı olarak kabul edilmiştir    
Türkiye Selçuklularının Moğollarla yaptıkları Kösedağ Savaşı’nı kaybetmeleri Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur    
Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek amacıyla, eşkıya ve korsan saldırısına uğrayan tüccarların za­rarlarını devlet hazinesinden karşılamışlardır.    
Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya Türkiye denmeye başlamıştır    
Haçlı Seferleri Anadolu, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarında büyük yıkımlara neden olmuştur.    
Anadolu’da kurulan Türk devletleri cami, medrese, kervansaray gibi eserler yaparak Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaş­masını sağlamışlardır    
Kervansaraylar, Anadolu’da ticaretin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur    
Mevlana, Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyük düşünce ve fikir adamları verdikleri eserlerle Türk kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır    
Pasinler ve Malazgirt Savaşları Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır    
Erzincan merkezli olarak kurulan ve Tokat Kalesini yapan beylik Artukoğulları’dır    
Anadolu Selçuklularının Antalya, Sinop gibi liman kentlerini ele geçirmeleri ticarete yönelik bir harekettir.    
Anadolu Selçukluları yaklaşan Bizans tehlikesine karşı Türkleri uçlara yerleştirmiştir    
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türklerin Anadolu’da ilerlemesi Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili olmuştur    
Haçlı Seferleri’nden sonra Avrupa’da kilise ve din adamlarına duyulan güven artmıştır    

 

Bu yazı 184 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/