TURİZM NEDİR?

Paylaş
 

TURİZM NEDİR?

Turizm sözcüğü ilkin XIX. yüzyılda bazı Ingilizlerin Avrupa’ya yap­tıkları yolculuklar için kullanılmıştır, ikinci Dünya Savaşımdan sonra bu eylem, dünya çapında yaygınlık kazanınca, turizm sözcüğü de ağız­dan düşmez oldu. Eskiden yalnız zengin ve aylak kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşım kolaylıklarının sürekli olarak gelişmesi (hız, konfor, gü­venlik v.b.) ve kısa zamanda Herkesin tatil yapmasını sağlayan toplum­sal gelişmeler (moteller, kampingler, tatil köyleri v.b.) sonucunda git­tikçe çoğaldı.

 

eğlenme ve dinlenme

Çağımızda insanların çoğu, özellik­le sanayileşmiş ülkelerde, kentlerde yaşar, fabrikalarda, büyük kuruluş­larda sürekli bir tempo ile çalışır. Belli bir hızla sürekli çalışma insan sağlığını bozabilir. Ayrıca hoşça va­kit geçirmek ve eğlenmek de ruhsal bir ihtiyaçtır. Bu nedenlerle insanlar yılın belirli bir zamanında tatil ya­par. Ama izni veya tatili her zaman oturulan yerde geçirmek tam bir din­lenme sağlayamaz. Bu yüzden insan­lar kentlerden uzaklara, dağlara, or­manlara, deniz kıyılarına, sessiz ve dingin yerlere gitmek isterler. Ya da dolaşarak dinlenirler. Turizmin baş­lıca etkenlerinden biri budur.

başka diyarlar

Başka ülkeleri, oralardaki anaları ve sanat eserlerini görmek de insan­ların önemli bir isteğidir. Bu istek eğlenme ve dinlenme ihtiyacıyla birleşince turistik gezilerin kapsamı da genişler. Değişik uluslardan insanlar çeşitli ülkelere geziye çıkarlar. Bu çe­şit turistler çoğu zaman toplu ola­rak gezerler. Bunları misafir ederek barındırmak, hoşça vakit geçirmele­ri, görülecek yerleri gezebilmeleri için kolaylıklar sağlamak her ülkenin başlıca ödevi sayılır. Ayrıca, her ül­kenin bunda çıkarı vardır. Çünkü tu­ristler gittikleri ülkede gezmek ve eğ­lenmek için bol para harcarlar. Böy lece döviz denilen yabancı paralar a kendiliğinden bir ülkeye gelmiş olur .O ülke de bu parayı kalkınma için harcarlar  hep birer turizm kurum ve­ya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı, konforu, personelinin güleryüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı tu­rist akımını artırır.

Turizmi artıran bir başka etmen de tarihî anıtların çokluğudur.’ Eski kent harabeleri, ünlü anıtlar (cami­ler, kiliseler, açıkhava tiyatroları, müzeler v.b.) her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bunların yanı sıra doğa güzellikleri de.önemli bir ilgi kavnağıdır.

turizm sanayii

Turizm arlık başlı başına bir gelir kaynağı sayılmaktadır. Avrupa’da tu­rizmden elde edilen paranın yılda 4 milyar dolar olduğu hesaplanmıştır. Bunun 1 milyar dolardan fazlasını A. B.D.’den gelen turistler bırakır.

Avrupa ülkelerinde her yıl dış ül­kelere yolculuk yapanların sayısı 15 milyonu bulur. Bütün dünyadan bu ülkelere gelen turist sayısı ise daha da çoktur. Yalnız İspanva’ya bir yıl­da gelen turist sayısı 20 milyona yak­laşır.  İtalya ve “Fransa’ya yılda 10 milyondan fazla turist girer

Bütün bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bu ülkelerde geniş bir turizm sanayii gelişmiştir (turizm ve seyahat acenteleri, turistik sefer­ler, otel, motel ve tatil köyleri, kam­pingler, eğlence yerleri, hediyelik eş­ya yapan veya satan ticaret evleri v.b.).

Türkiye’de turizm

Türkiye, her bakımdan bir turizm cennetidir. Gerek doğal güzellikleri, gerek tarih zenginlikleri, dünyanın her yanından turist çekmeğe elveriş­lidir. Ancak turizm sanayiinin buna uygun ölçüde geliştiği söylenemez. Fakat bu alanda da önemli gelişme­ler sağlanmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının öncülüğünde  turizm sana­yi gelişmektedir.

Bu yazı 222 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler