TUNUSUN TARİHÇESİ?

Paylaş
 

TUNUSUN TARİHÇESİ?

Toprakları “Cezayir ve “Libya ile sınırlı olan Tunus, “Akdeniz’in iki havzasını da denetim altında bulun­duran stratejik bir konuma sahiptir. Ülkenin kuzeyindeki Mecerda vâdisi, ormanlık (mantar meşeleri) Krumiri Dağları’nı, en yüksek tepesi 1 544 m olan Tunus sırtından ayırır. Akde­niz “ikliminin hüküm sürdüğü, bol yağış alan bu bölge tarıma (tahıllar, bağlar, zeytin) ve hayvancılığa elverişlidir. Nüfusun büyük bir bölümü de bu bölgede yaşar.

Güneye doğru inildikçe yüzey şekil­leri yavaş yavaş alçalır: burası, önce Sahil tepeleriyle, sonra Ceffara kıyı ovasıyla denizden ayrılan geniş boz­kırlar ve çöller bölgesidir. Ülkenin güney kesiminde iktisadi hayat, hurma yetiştirilen vahaların (Tozeur) dışında tamamıyla göçebe koyunculuğa dayanır. Kıyılarda ise balıkçılık (ton, sardalye) ve deniz tu­zu işletmeciliği yavaş yavaş gelişiyor.

Nüfusun üçte birini barındıran şe­hirler daha çok kıyı şeridinde top­lanmıştır. Kerkenna ve Cerbe adala­rının yer aldığı körfezlerle (Tunus, Hamamet, Gabes) yarılmış olan bu kıyı şeridi üzerinde ülkenin önemli limanları sıralanır (Bizerte, Sus, Ma­nastır, Tunus, Sfaks, Gabes). Nüfusun hızla artmasına karşılık, Tunus sanayii henüz yeterince geliş­memiştir. Bütün sanayi etkinliği be­sin maddelerinin (konserve fabrika­ları) ve maden yataklarının işlenme­sine dayanır: fosfat (Gafsa), demir, kurşun, çinko, biraz da petrol (El- Borma).

Hızla gelişmekte olan turizmin ya­nı sıra, yabancı ülkelere işçi göçü de Tunus için büyük bir döviz kayna­ğıdır.

sekiz uygarlık

M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren “Feni­keliler, kıyılarda ticaret merkezleri kurarak, başlangıçta göçebe Berbe­rlerin yerleştiği Tunus‘u sömürge­leştirdiler; M.Ö. 146 yılındaki Pön Sa­vaşları sonucunda Romalılar tara­fından yakılıp yıkılmadan önce par­lak bir uygarlığın merkezi olan Kartaca şehri işte böyle kuruldu. Kartaca’lı komutanları (Hannibal) ve Numidya krallarım (Jugurtha) yen­dikten sonra Roma, «imparatorluğun tahıl ambarı» diye anılan bu bölgeyi tamamıyla egemenliği altına aldı. V. yüzyılda ülke Vandalların istilâsına uğradı, daha sonra da Bizans impa­ratoru İustinianos taralından ele ge­çirildi (VI. yy.). VII. yüzyılda bütün bu toprakları fetheden Araplar halka  İslâm di­nini kabul ettirdiler ve Kay revan çev­resinde, bugünkü Tunus’un çekirde­ği olan İfrikive eyaletini kurdular.

1574’te Türkler Tunus’u  bir Osmanlı eyaleti haline getirdiler bu dönemde ülke. Osmanlı padişaları adına bir bey tarafından (Tunus beyi) yönetildi. Fakat Fransızlar yavaş yavaş ülkenin ticaretini denetimleri altına aldılar ve nihayet 1881 yılında Tunus Fransa’nın himayesine girdi 1957’de, Yeni Destur adıyla kurulmuş milliyetçi partinin zaferi üzerine bu himaye rejimi sona erdi ve ülke Bugiba’nın başkanlığında bağımsız bir cumhuriyet oldu.

http://bilelimmi.com/agri-ilimiz/

http://bilelimmi.com/afganistanin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/san-francisco-depremi/

 

Bu yazı 150 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler