Tuğrul Bey

Paylaş
 

Tuğrul Bey Türk dünyasının en önemli liderlerinden biridir.Tuğrul Bey kazandığı başarıları sayesinde Türk ve dünya tarihinin gidişini etkilemiş müslüman olan Oğuzların yurt bulmasına ve tarihte Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi güçlü devletler kurmalarına yol açmıştır.İşte bu yazımızda Tuğrul Bey Kimdir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.

Tuğrul Bey Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kurucusu dur 993 -1063. Selçuk Bey’in torunudur Mikail Bey’in oğludur .Babası bir akın sırasında öldü Tuğrul’u ve kardeşi Çağrıyı dedeleri Selçuk Bey yanına aldı. Onların her yönden iyi yetişmelerini önem verdi. Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuk Bey’in ölümünden sonra yabgu seçilen amcaları Arslan Bey zamanında kuvvetlerini arttırmaya çalıştılar .Karahanlılar bu iki kardeşten kurtulmak için türlü hilelere başvurdularsada bir sonuç alamadılar .Gazneli Mahmut’un Arslan bir tutuklanmasından sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçukluların başına geçtiler 1025 .Müslüman oğuzların önemli bir bölümü onların yönetimine girdi .Karahanlılar’ın düşmanca davranışları üzerindeki kardeş kuvvetleriyle maveraünnehirden  ayrılarak Horasana geldiler 1035. Gazneliler hükümdarı Sultan Mesut’tan kendini yurt olmak üzere Toprak istediler bu dilekleri kabul edilmedi üzerlerine kuvvet gönderildi. Selçuklular Gazneliler ile yaptıkları Savaşlar da başarılı sağladılar Horasan’ın önemli bir şehirlerinden Nişabur u aldılar .Tuğrul Bey büyük bir törenle Nişabur girdi ve Büyük Sultan olarak karşılandı .Sultan Mesud’un buradaki tahtına oturdu adına hutbe okundu. Abbasi halifesi onu Horasan sultanı ve bütün Türkmenlerin başı olarak tanıdı Böylece Selçuklu Devleti kurulmuş olduğu 1038. Tuğrul ve Çağrı Beyler Sultan Mesut’un iyi silahlanmış büyük bir ordusunu Dandanakan Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattılar 1040. Böylece tehlikeli bir düşmandan Kurtulmuş oldular. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’in Horasan hükümdarı atadı .Öteki akrabalarını da önemli yerlere vali yaptı, bundan sonra fetihlere başladı .Bütün Horasan’a Curcan , Harizm, Hamedan ,İsfahan, Kazvin ,Azerbaycan ve Kirman tarafların ele geçirdi. Tahran yöresindeki Bey Rey şehrini Başkent yaptI 1043. bu başarıların sağlanmasında kendisine Çağrıbey Arslanbey , Kutalmış ana bir kardeşi İbrahim Yanal ve öteki Beyler yardım ettiler .Tuğrul Bey şiilere karşı Sünni Müslümanlara yardım etti, güç duruma düşen Abbasi halifesi kalembiremrullah’ın çağrısına kabul ederek Bağdat’a girdi halifeyi Büveyhoğulları Devleti’nin baskısından kurtardı ve koruyuculu altına aldık .Bu davranışıyla İslam ülkelerinin günün en büyük sultanı oldu. Tuğrul Bey o zaman Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde bulunan Anadolu’ya değerli komutanlar yönetiminde ordular gönderdik bir süre sonra kendisi de ordusunun başında Anadolu’ya girdi .Türk Kuvvetleri başarı sağlığı savaşlar yaparak Kızılırmak boylarında kadar ilerlediler. Tuğrul Bey İbrahim Yanal nın ayaklanmasını bastırdı onu yakalatarak  öldürttü 1059. Bu karışıklıktan yararlanan Arslan Besasiri Bağdat aldı ve halife hapsetti Tuğrul Bey yeniden batıda girerek Halifeyi kurtardı. halife Tuğrul Bey’in bu yardımına karşılık ona Dinin Direği doğunun ve batının hükümdarı gibi unvanlar verdi. Tuğrul Bey Hanife’nin kızı ile evlendi ve kısa bir süre sonra öldü .Adalet önem veren bir hükümdar cesur ve değerli bir komutandı.

Bu yazı 193 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/