TUFAN NEDİR?

Paylaş
 

TUFAN NEDİR?

Bundan binlerce yıl önce yeryü­züne korkunç yağmurlar yağmış, bü­tün ırmaklar yataklarından taşarak her şeyi’ mahveden büyük su baskın­larına yol açmış, hattâ koskoca kıta­lar bile suların altında kaybolmuştu.Bu büyük felâketle karşı karşıya kalan insanlar, yaptıkları kötülükle­re karşılık tanrıların kendilerini böylece cezalandırdığını düşündüler.

 

Dinlerin ve mitolojilerin çoğunda yer alan tufan efsanelerinin en ünlü­sü Nuh Peygamber’e ait olanıdır: Tan­rı, Nuh’u peygamberlikle görevlendir­miş ama insanlar ona inanmamıştı, onunla da, Tanrı’sıyla da alay ediyor­lardı. Bunun üzerine Tanrı gazaba geldi ve Nuh’a, hazırlıklı olmasını, in­sanları cezalandırmak için yeryüzünü korkunç bir su baskınına uğratacağı­nı bildirdi. Nuh, gemisini işte bunun üzerine yaptı. İçine, alabildiğince yi­yecek koydu ve yeryüzündeki her tür hayvandan bir çift ile kendisine ina­nanları ve Tanrı’ya iman edenleri yer­leştirdi. Sonra yeryüzüne kırk gün, kırk gece yağmur yağdı… Sular git­tikçe kabardı, bütün yüksek dağlar sularla örtüldü.O zaman, topraktaki bütün canlılar sularda boğuldu: kuşlar, sürüler, vahşî hayvanlar, inan­mayan insanlar, kısaca, yeryüzünde canlı olarak ne varsa.Su baskını 150 gün sürdü; sonunda, tufandan yalnız Nuh’un gemisine alınan canlı­lar sağ kurtulabilmişti.

Bu yazı 274 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler