Tolunoğullarının Yıkılışı

Paylaş
 

Tolunoğullarının son hükümdarlarından olan Humaraveyh’in ölümünden sonra hükümdarlık için Hanedan üyeleri arasında çarpışmalar başladı .Ordu ve idareciler ikiye bölündü bundan yararlanan hırslı idareci ve komutanlar ayaklandı .Sonunda Harun başa geçerek taht kavgalarına son verdi 896. Harun başa geçmekle beraber duruma hakim olamadı, özellikle Suriye’ye saldıran Karamatiler Burada bulunan Harun kuvvetlerini yendiler .Başta Şam olmak üzere Suriye şehirleri ele geçirdiler halife Tolunoğullarının güçlerini getirdiklerini anladığımdan bu devleti kaldırmaya karar verdi .Tolunoğullarının üzerine karadan ve denizden birlikler gönderdi .Karadan giden halife ordusu ilk olarak Suriye üzerine yürüdü Karamatiler Suriye’ye temizleyerek burasını Abbasiler bağladı. Abbasi ordusu Filistin yolu ile Mısır’a girdi Harun Abbasiler ile Fuslat önlerinde savaşa tutuştuğu yenildi .Kaçarken Tolunun torunu Seyman tarafından öldürüldü ve Seyman onun yerine geçti .Fakat Abbasiler mısırı baştan başa ele geçirerek Tolunoğulları Devleti’ne son verdiler 905 .Eskiden olduğu gibi bir eyalet olarak idareye başladılar.

Bu yazı 459 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler