Tolunoğulları Devletinin Kuruluşu(868-905

Paylaş
 

Tolunoğulları Mısır’da kurulmuş bir Türk devletidir 868- 905 yıllar arasında yaşamıştır .Dokuzuncu yüzyılda Abbasiler zamanında Türklerin idare ve askerlikte itibarları çok artmıştı .Abbas İmparatorluğu’nun birçok kilit noktalarına ele geçirmişlerdi .İşte bu Türklerden birisi de Tolunoğlu Ahmet di.

Ahmet’in babası Tolun  Sasani hükümdarı tarafından halifeye köle olarak sunulmuştur .Zeki Bilgili ve becerikli bir insan da gördüğü önemli işler nedeniyle birçok yüksek görevlere atandı .Bu arada oğlu Ahmet Bağdat’ta doğduğu 835 .Ahmet’in doğduğu ve yetiştiği sırada Abbasi halifeliğini de Türkler çok güçlenmiş işler hem de itibar kazanmışlardı . Ahmet halifenin Sarayı’nda öğrenim ve eğitim gördüğü bilgisi ve zekası ile halifenin dikkatini çekti atandığı görevlerde başarılı oldu bu yüzden Abbas İmparatorluğu’nun en önemli vilayet lerinden birisi olan Mısır’a vali olarak atandı 868 .Ahmet’in Mısır genel Valisi olduğu sıralarda Bağdat’ta Hilafet için çarpışmalar oluyordu .Ahmet bundan faydalanarak egemenliğini ilan etti .Yeni kurduğu devlete babasının adına göre Tolunlular  yani Tolunoğulları Devleti denildi .Devletin başkenti Fustattı Ahmet ilk zamanlarda yarı egemendi fakat Mısır’dan başka Bingazi Filistin ve Suriye yi de ele geçirince egemenliğini ilan etti 880 .Bizanslılarla iyi ilişkiler kurduğu düzenli bir ordu ve donanma meydana getirdi. Egemen olduktan sonra halifeye verilen vergiyi kesti yalnız halifenin adını hutbede okutmakla sikkeleri adını yazdırmak ve yetindi. Ahmet Tarsus’tan Mısır’a dönerken Antakya’ya uğradı burada yediği fazla yoğurt yüzünden midesi bozuldu Mısır’a gelince 50 yaşında öldü 884 .Ahmet öldüğü zaman 33 çocuğu ve büyük bir servet bırakmıştı .Bununla beraber Ahmet çok cömert bir hükümdardı bilginleri ve şairleri kururdu fakirleri kayırır ve doyururdul Ahmet ölünce yerine oğlu Humaraveyh geçti .Bazı idareciler ve komutanlar yeni hükümdara karşı ayaklandılarsada bastırıldı .Fakat bu çatışma ve çarpışmalar Humaraveyh hayli hırpaladı bu yüzden halife ile anlaşma yolunu daha yararlı buldu .Halifeye kızını verdi Böylelikle halife ile akrabalık kurmuş olduğu 893 .Aynı zamanda halife ile bir anlaşma yaptı bu anlaşmaya göre Humaraveyh Fırat’tan Bingazi ye kadar olan ülkenin 30 yıl hükümdarlığını yapacak buna karşılık Abbasilere her yıl 200 bin Dinar verecekti .Böylece Humaraveyh tam egemenliğini yitirmiş yarı bağlı hale gelmiş oldu. Fakat Humaraveyh bu anlaşmadan faydalanamadı. Sarayı’nda bulunan cariyeler  öldürüleceklerini  anlayınca kölelerle birleşerek hükümdarı uyurken öldürdüler 895. Humaraveyh Bey’in babasından kalan toprakları kurumasını bildi ölümüyle devletin sonunun geldiği anlaşıldı.

Bu yazı 337 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/