TİRİGONOMETRİ NEDİR?

Paylaş
 

TİRİGONOMETRİ NEDİR?

Bir üçgenin 6 öğesi (3 açı, 3 ke­nar) arasındaki bağıntıların incelen­mesine ve bu bağıntıların, daha kar­maşık şekillerin çözümüne uygulan­masına trigonometri denir. Düzlem trigonometri düzlem üçgenleri, küre­sel trigonometri küresel üçgenleri in­celer.

Bir üçgenin 6 öğesinden 3’ü (l’i ke­nar olmak şartıyla) bilinirse, bu ba­ğıntıların yardımıyla öteki 3 öğe he­saplanabilir. Dik üçgenlerde açının biri 90 derece olduğundan 2 öğenin bilinmesi öteki öğeleri hesaplamak için yeterlidir. Bilinen öğeler yardı­mıyla bilinmeyenlerin hesaplanması­na üçgenlerin çözümü denir.

Bir daireyi çevreleyen çemberi 360’a, 400’e veya yarıçap uzunluğu­na bölelim. Elde edilen yayların kar­şılığı olan merkez açılardan 1/360’hğına 1 derece, 1/400’lüğüne 1 grat, l/2n’liğine 1 radyan adı verilir. Tri­gonometrik bağıntılarda açıdan çok radyan ölçüsü temel alınır. Çünkü 1 radyanlık yay hem yarıçap, hem de aynı daire içine çizilen üçgenin 2 ke­narı olduğundan bağıntıların kurul­masına daha elverişlidir.

Trigonometrinin dört ana bağıntıs vardır: sinüs (dik üçgende dar açınır karşısındaki kenarın hipotenüse ora nı), kosinüs (bir açının yanındaki ke narın hipotenüse oranı), tanjant (bir açının karşısındaki kenarın komşu kenara oranı) ve kotanjant (tanjantın tersi, yani komşu kenarın, karşısın­daki kenara oranı). Buna göre kenar­ları 3, 4, 5 sm olan bir dik üçgende

sin A — 3/5 — 0,6 cos A = 4/5 = 0,8 tg A = 3/4 = 0,75 cotg A = 4/3 = 1,33 olur.

Trigonometride her açıya karşılık bu değerleri gösteren cetveller hazır­lanmıştır. Üçgenlerin çözümünde kaç derecelik açıyla karşılaşılırsa cetvellere bakılarak açının trigonometrik fonksiyonları bulunur. Trigonomet­rik fonksiyonlar birçok bilim dalında Kullânıldığı için trigonometri ma­tematiğin önemli bir dalıdır.

Bu yazı 181 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler