• DOLAR
  6,8223
  %0,16
 • EURO
  7,5691
  %0,29
 • ALTIN
  379,35
  %0,80
 • BIST
  8,4542
  %0,71
TARİHÎN BAŞLANGICI VE DEVİRLERE BÖLÜNMESİ

TARİHÎN BAŞLANGICI VE DEVİRLERE BÖLÜNMESİ

Tarihin Başlangıcı: Tarihin tanımını yaparken, tarih, geçmiş zamanların incelen­mesidir, demiştik. Burada hemen şu soru aklımıza gelir: Acaba tarih, insanların geçmiş zamanlardaki hayatlarının hepsini inceleyebilir mi? Bu soruya da karşılık verebilmemiz için insanların yeryüzünde ne za­mandan beri yaşadıklarını ve bu yaşantının hepsinin tarihin konusuna girip girmediğini bilmemiz gerekmektedir. Antropoloji ve etnografya ile uğraşan bilginlerin yaptıkları araş­tırmalara göre, ilk insanların zamanımızdan en aşağı yarım milyon yıl önce yaşadıkları anlaşılmıştır. Java adasında bulunan bir kafatasının 500.000 yıl önce yaşayan bir insana ait olduğu saptanmıştır. Hatta Çin’ de Pekin yakınında bulunan bir başka kafatasının Java adasındakin- den daha çok eski olduğu ve zamanımızdan bir milyon yıl önce yaşa­dığı ileri sürülmüştür. Bundan başka, Avrupa’nın birçok yerinde yapı­lan kazılarda ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya’daki mağaralar­da bulunan iskelet kalıntıları ve kafatasları, insanların yeryüzünde çok eskiden beri yaşadıklarını ispatlamıştır.

İnsanlar, çok uzun bir süre aile toplulukları halinde yaşamışlardır. Ancak zamanımızdan 50.000 yıl önce daha büyük topluluklar (klan) haline gelebilmişlerdir. Fakat biz, bu zamanlardaki insan yaşayışı hak­kında kesin bilgilere sahip değiliz. Zira, tarih, insan topluluklarının yaşantılarının ancak yazının icadıyla ve insanlardan kalan yazılı bel­gelerin yardımıyla incelemeye başlamıştır. Bundan dolayı tarih, yazı­nın icadıyla başlamaktadır. Yazılı belgelerin bulunmadığı zamanlarda yaşayan insanların yaşantıları hakkındaki bilgilerimiz kesin değildir. Bu devre ait insanlar hakkında ancak onlardan kalan eşya ve araçlar­dan bazı bilgiler ediniyoruz. Bundan dolayı, yazının bulunmadığı za­manlar, tarihin konusu dışında kalmaktadır.

Tarihin Devirlere Bölünmesi:

Tarih, yazının icadına göre iki bölüme ayrılmaktadır:

 1. — Yazının icadından önceki zamanlara Tarih Öncesi, ya da Tarihten Önceki Devirler.
 2. — Yazının icadından günümüze kadar gelen zamana da Tarih Devri, ya da Tarih Çağı denir.

Tarih Öncesi Devri, o zamanlardan kalan ev eşyası ve araçların* yapılışına ve kullanılan gereçlere göre, birtakım bölümlere ayrılmıştır. Eski insanlardan kalan bu eşya ve gereçlerin en eskilerine toprağın alt katlarında rastlanmıştır Bunlar, kaba şekilde taştan yapılmış birtakım silâh ve araçlardır. Toprağın üst katlarında bulunan eşya ve araçların ise daha özenilerek yapılmış olduğu, bunların taştan olanlarının üzer­lerinin cilâlandığı görülmüştür. Daha yeni toprak katlarında ise ma­denden yapılmış araçlar bulunmuştur. Maden araçların eskileri bakır­dan, sonrakileri tunçtan ve en yenileri de demirden yapılmıştır. Maden Devriyle birlikte yazı da icat edilmiş olduğundan, Tarih Devri bu za­manda başlamıştır.

Tarih öncesi Devri üçe ayrılır:

 1. — Yontma Taş Devri,
 2. — Cilâlı Taş Devri,
 3. — Maden Devri.

Maden Devri de araç ve gereçlerde kullanılan madenin cinsine gö­re; bakır, tunç ve demir olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır.Tarih Devrine gelince; yazının icadıyla başlayan bu devir, insan topluluklarının yaşayışlarında görülen önemli değişikliklere göre bir­takım bölümlere ayrılmıştır. Bu ayırma daha çok öğretimde kolaylık sağ­lamak için yapılmıştır. Çünkü tarih olayları, bir yerde bitip, başka bir yerde başlamaz. Olaylar durmadan birbirlerini izler ve biri ötekinin ne­deni, ya da sonucu olur, öte yandan yeni bir çağ açılmasının nedeni olan bir olayın başka \ kıtalarda yaşayan insanlara etkisi olmayabilir. Sözgelişi, Ortaçağın başı sayılan Batı Roma İmparatorluğu’nun ortadan kalkması olayı, Hint ve Çin’de yaşayan insanlar üzerinde hiçbir önemli değişiklik yapmamıştır. Bununla birlikte, son zamanlarda uygarlık çok ilerlemiş olduğundan, herhangi bir ülkede meydana gelen önemli bir olay, bütün insanları etkisi altında bırakmaktadır. Fransız İhtilâli dün­ya üzerinde geniş ölçüde hürriyet ve demokrasi fikrinin yayılmasına ve gelişmesine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın siyasal ve ekono­mik yönlerden hemen her memlekette etkisi görülmüştür.

Genel olarak Tarih Devri dört bölüme ayrılmıştır:

 1. — İlkçağ: (Buna, Eskiçağ da derler). Yazının bulunup kulla­nılmaya başlanmasından (yazı, aşağı yukarı M.Ö. 4000 yıllarında icat edilmiştir), Batı Roma İmparatorluğunun yıküış tarihi olan M.S. 476 yılına kadar devam eder
 2. — Ortaçağ: İlkçağın sonundan İstanbul’un Türkler tarafından fethi olan M.S. 1453 yılına kadar sürer.
 3. — Yeniçağ: Ortaçağın bitiminden Fransa İhtilâli’nin başlangıcı olan M.S. 1789 yılma kadar sürer.
 4. — Yakınçağ: Fransa İhtilâli’nden bugüne kadar gelir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM