TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ

Paylaş
 

TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ

İstanbul’da Halz<ç’in Marmara’ya en ya­kın yerinde kurulmuş bir köprüdür. İstan­bul’un Eminönü kesimiyle Galata kesimini birbirine bağİ3r. Uzunluğu 477, eni 25 m. dir.

t Galata Koprüsü’nün ortasında birer giriş, çıkış yeri vardır. Haiiç’e girip çıkan deniz taşıtlar» buradan geçerler. Bu kesim gemi­lerin geçebilmesi için geceleri açılır. Her gün, günün ilk saatlerinde açılan köprü birkaç saat trafiğe kapalı kalır. Köprünün açılması bir taraflı menteşe vasıtasiyle olur. Açılan kesim menteşe etrafında 180 derece döner.

Köprünün altında şehir içi vapurlarının iskeleleri bulunur. Boğaziçi’ne, Adalara gi­decek vapurların iskeleleri köprünün Mar­mara taraf»rıdadır; Haliç tarafında da Haliç vapurlarının iskelesi bulunur.

Haliç üzerinde köprüler kurulmasına çok eskiden beri çalışılmıştır. İlk köprü Bizans İmparatoru lustinîanus devrinde kurulmuş­tu. Bu köprünün bugünkü Eyüp’le Sütlüce arasında olduğu sanılıyor. Bundan sonra, başka köprüler de yapılmıştır. II. Bayezit’in şimdiki Galata Köprüsü’nün yerinde bir köp­rü yaptırmaya teşebbüs etmesi üzerine Leo- nardo da Vinci bir mektup göndererek bu köprüyü yapmak istediğini bildirmişti, fa­kat köprünün yapılması mümkün olamadı. Haliç kıyılarını birbirine bağlıyan ilk köp­rünün yapılması 1836 yılına raslar. Bu ta­rihte II. Sultan Mahmut Tersane tarafında bir köprü yaptırmıştı. Şimdiki Galata Köp rüsü’nün bulunduğu kesimde ise ilk defa 1844 yılında bir ahşap köprü yapıldı. Or­tası kemerli olan bu köprü 1863 yılında yenilendi.

İlk demir Galata Köprüsü’nü bir Ingiliz firması 95.000 altın lira karşılığında, 1870′ ten sonraki yıllarda yaptı. Sonradan yapılan bazı masraflarla bu fiyat 105.000 altına yük­seldi. 1912’de Galata Köprüsü yenilendi. Bir Alman şirketi tarafından 230.000 altın li­raya yapılan bu köprü işletmeye açıldıktan sonra, eski demir köprü Unkapanı Köprüsü (bugünkü Atatürk Köprüsü) nün yerine nak­ledildi.

Galata Köprüsü günümüze kadar zaman zaman temir edilip yenilenmiştir. Bugünkü köprünün genişliği 25 metredir* İki yanın­da beşer buçuk metrelik yaya kaldırımı var­dır, ortada taşıtlara kalan kısım 14 metre­dir.

Eskiden, köprünün masrafını karşılamak üzere, gelip geçenden para alınırdı.

Bu yazı 229 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler