TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ TARİHİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Paylaş
 

TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ TARİHİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Tarih öncesi ve ilk çağ tarihine baktığımızda çok önemli adımların basamak basamak atıldığını ve insanlığın giderek geliştiğini görmekteyiz .Tarih öncesi ilk devir Yontma Taş Devri olarak bilinir .Yontma Taş Devri insanoğlunun ilk aşamalarını yansıtır .Yontma Taş devrinde insanlar ilk defa araçlar yapmaya başlamış Ve bu araçlarla hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalara gelişmişlerdir .Yine Yontma Taş döneminde İlk resim ve heykel in yapıldığını görmekteyiz ki bu da insanlık tarihi açısından önemli bir gelişme. Yontma Taş Devri’nin en önemli buluşlarından bir tanesi ilk defa ateşin kullanılması ateşin kullanılması ile birlikte İnsanoğlu hem yiyeceklerini pişirme şansını elde etmiş hem de vahşi hayvanlara karşı korunma ve ısınma ihtiyacını karşılamıştır .

İnsanların ilk defa yerleşik hayata geçtiği dönem ise Cilalı Taş Devri olarak bilinir Cilalı Taş Devrinde insanlar hayvanları evcilleştirme başarmış ve böylece et ihtiyacını süt ihtiyacını bulundukları yerlerde giderebilmişlerdir .Yine Balıkçılık ilk defa cilalı taş devrinde yapılmaya başlanmış ve insanlar denizlerden göllerden ırmaklardan balık avlayarak et ihtiyaçlarını önemli bir ölçüde karşılamışlardır .İlk defa Maden Devrinde Ataerkil aile yapısı ortaya çıkmış ve uzun bir yıllar devam edilmiştir .

Tekerleğin bulunması ve Sabanın kullanılması ise yine Maden Devrinde ortaya çıkmış ve böylece İnsanoğlu tarımı geliştirerek yiyecek ihtiyacını büyük ölçüde tarımdan karşılamıştır .Maden devrinde ilk krallıklar ve beylikler kurulduğunu görmekteyiz yine Maden devrinde kullanılan ilk madenin bakır olduğunu anlamaktayız, bakır hem bulunması hem de işlenmesi oldukça kolay bir madende ve bu yüzden de ilk defa bakır kullanıldı .Yazı ilk defa Demir devrinde kullanılmış ve Sümerler tarafından hayata geçirilmiş çivi yazısı olduğunu görmekteyiz .Tarihte ilk defa aile hukuku hititlerde görülmüş ve Hititler Bu anlamda büyük bir devrime yol açmışlardır. Anadolu’da kurulan ilk uygarlığın da Hititler olduğunu görmekteyiz .Hititler hemen hemen bütün Anadolu’ya hakim olarak Anadolu’da çok gelişmiş bir uygarlığı inşa etmişlerdir .

Tarih yazıcılığı dediğimizde ise yine Hititler aklımıza geliyor her yıl yayınladıkları anallarla Hititler tarih yazıcılığı konusunda çok önemli bir aşama kaydetmişlerdir .Tarihte ilk defa meclis kavramı hititlerde uygulanmış ve Pankuş Meclisi soylulardan oluşan bir meclis kurularak devletin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır .İlk sosyal örgütlenme ise Mezopotamya’daki Sümerlerde gerçekleşmiş ve Sümerler Mezopotamya’daki ilk medeniyeti kurma başarısını elde etmişlerdir. Sümerler sadece bununla yetinmemiş aynı zamanda ilk defa güneş sistemini kullananlarda Sümerler olmuşlardır .Özellikle Zigguratlar aracılığıyla astronomiye çok önem veren Sümerler takvim konusunda da kendilerini geliştirmişlerdir ilk çivi yazısını bulan Sümerler dir ve Sümerler Bu anlamda tarihin başlanmasına yol açmışlardır .

Yine Sümerler Tarihte ilk defa kanunları yazılı hale getiren ve uygulayan uygarlık olarak karşımıza çıkıyor özellikle Urgakina Kanunları oldukça önemlidir .Sümerlerin bir başarısı da ilk orduyu oluşturmaları sayılabilir .Tarihte ilk defa doğu ile batı arasında kültürel etkileşimi ise Büyük İskender sağlamıştır. Büyük İskender Balkanlar’dan başlattığı seferini Hindistan içlerine kadar ilerle etmiş ve bu sayede doğu ile batı kültürleri birleşerek Helenistik Uygarlık ortaya çıkmıştır .Tarihte yine ilk defa doğu-batı ticaretinin Lidyalılar hayata geçirmiş ve ilk Parayı bulan da Lidyalılar olduğu için bu ticaretten çok yüksek miktarlarda gelir elde ederek zengin bir uygarlık kurmayı başarmışlardır.

Tarihte ilk anayasayı ise Babilliler yapmıştır ve ilk kanun kitabında yine Babilliler ortaya koymuşlardır .Mısırlar geometri ve matematik konusunda son derece başarılı bir uygarlık kurmayı başarmışlar özellikle Nil Nehri’nin taşmasının dan dolayı mevsimleri ve taşkınları sürekli kontrol altında almak zorunda hissetmişler bu da onların ilk defa Güneş yılına dayalı miladi takvimi geliştirmelerine olanak sağlamıştır .Tarihteki ilk yazılı anlaşma mısırlarla Hititler arasında 1280 de yaşanan Kadeş Antlaşması dır .Dünyada Tıp biliminin temellerini atanlar mısırlar olduğunu söyleyebiliriz .İlk defa Mısır’da Mumyacılık ve Tıp gelişmiş Mısır uygarlığında özellikle ölümden sonraki hayat için geliştirilen mumyacılık Tıp biliminin gelişmesine olanak sağlamıştır .

Sulama kanalları ve sulama işi ilk defa Mısır medeniyetinde uygulanmış ve Nil Nehri’nden yararlanılarak çok geniş alanlar sulanmış bu sayede çok yüksek miktarlarda tarım ürünü üretilmeye başarmışlardır .Tarımda ilkleri ortaya koyan yine mısırlar olmuş ve son derece gelişmiş bir tarım sistemini olgunlaştırılmış lardır .Onluk sayma düzeninde ilk defa mısırlar bulmuş ve geliştirmişlerdir .

Koloni anlayışını ise Tarihte ilk defa İyonlar geliştirmişler ve kurdukları Ticaret kolonileri sayesinde derece gelişmiş bir uygarlık inşa etmeyi başarmışlardır .Yine ilk modern tarih Yunan Medeniyetinde yazıldığını görüyoruz .Posta Teşkilatı son derece önemli bir teşkilat olup posta teşkilatını kurmayı başaranların ilke olarak Persleri sayabiliriz .Persler kurdukları Posta Teşkilatı sayesinde çok geniş topraklara sahip olan ülkelerinin kolayca yönetmeyi başarmışlardı .Tarihteki ilk alfabeyi Fenikelilerin geliştirdiğini görüyoruz günümüzde kullandığımız Latin alfabesini temelleri de Fenikelilerin geliştirdiği bu alfabeye dayanmaktadır. Tarihte ilk Yahudi Devleti İbraniler tarafından kurulmuş daha sonra bu devlet değişik dönemlerde yıkılmıştır .Tarihte ilk defa basın yayın hayatına da Romalıların adım attığını ve çıkardıkları günlükler ile gündelik basın hayatına yön verdiklerini söyleyebiliriz .Hiyeroglif yazısını ise tarihte ilk defa mısırlar bulmuş oldukça karmaşık olan bu değil daha sonraki yüzyıllarda çok fazla gelişmemiş ve yerine Sümerlerin geliştirdiği çivi yazısını ve daha sonra Fenikelilerin geliştirdiği alfabeleri bırakmışlardır

Bu yazı 191 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/