SÜNGERLER NEDİR?

Paylaş
 

SÜNGERLER NEDİR?

Denizlerin diplerinde kayalara yapışık yaşıyan ufacık hayvanlardır. Duygu ve hareket or­ganları olmadığı için bitkisel bir hayat sü­rerler Tek basma yaşıyanlar varsa da, daha çok geniş topluluklar halinde bulunurlar, de­nizlerin diplerinde geniş «sünger tarlaları» meydana getirirler. Süngerler, genel olarak, to­murcuklanma ile çoğalırlarsa da, yumurtay­la üriyenleri de vardır.

Süngerlerin pek çok çeşidi vardır. Tatlı su­da yaşıyan bir cinsinden başka hemen hepsi deniz suyunda yaşarlar. En çok, derin sıcak denizler gelişmelerine elverişlidir. Kâse, sü­rahi, çalı‘demeti yığını gibi değişik biçimler­de sünger yığınları vardır.

Sünger Avcılığı

Deniz ürünleri arasında süngerler önemli bir yer tutar. Bunların içinde «tuvalet sün­gerleri» en çok para edenidir Sünger avcıla­rı ellerinde sivri, keskin bir bıçakla denize dalarlar, suda kalabildikleri sürece kayalar­dan kesip kopardıkları süngeri torbalarına doldurarak su yüzüne çıkarlar. Gemilerin arkasına takılan demir taraklarla denizin dibini farıyarak da sünger çıkartılırsa da, sünger avcılığı daha çok, dalgıçlar, ya da dalgıç oda­ları İndirerek yapılır.

Tuvalet süngerleri, sudan çıkarıldıktan sonra kaynatılır, bazı kimyasal maddeler ka- rıstırılarak renkleri giderilir, temizlenir. Bu cins süngerler Akdeniz ve Antil Adaları yakınlarında çok bulunur. Ege ve Akdeniz kı­yılarımızda çıkarılan süngerler hem bol, hem de iyi cinstendir. Bizde yılda 30-40 ton ka­dar sünger elde edilir.

SUNGERTAŞI

Çok gözenekli, hafif bir taştır. «Ponza ta­şı» da denir. Bir yanardağ feldspatı çeşididir. Görünüşü sabun köpüğünün sertleşmiş halini andırır Avrupa’da Lipari’de çok miktarda, iyi cins süngertaşı çıkarılır. Bunların en ha­fifi, en çök gözenekli olanı bazı şeyler* oğup temizlemekte kullanılır. Bu çeşit taşların duzgün kesilip düzeltilmiş olanları tuvrüer malzeleri arasında sarılır. Bunlarla derinin sertleşm bazı yerleri, ovularak, düzeltilir. İkinci, üçüncü cins süngertaşları da madenleri, fildi- ş’ni düzeltmekte kullanılır.

Bu yazı 207 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler