SPiNOZA KİMDİR?

Paylaş
 

SPiNOZA KİMDİR? (1632 * 1677)

Ünlü bir Portekizli filozoftur. Amsterdam’ da doğdu. Musevi elan annesiyle babası Porte­kiz’deki Engizisyon mahkemelerinden kur­tulmak için Hollanda’ ya kaçmışlardı. Spînoza, Armsterdam’da bir Musevi okulunda oku­duktan başka özel öğ­retmenlerden de egitim gördü. Yalnız, fi­kirlerindeki bağımsız­lık, çevresinde hoş karşılanmadı .24 incil konusundaki fikirleri yüzünden Sinagog’den kovuldu. En ünlü eseri olan Ahlâk da an­cak ölümünden sonra yayınlanabilmiştir.

Spinoza ancak kuytu yerlerde sakin bir ha­yat sürmekle kendini mahkûm edilmekten kurtarabilmiştir. Gozükçüiük yaparak  geçini­yor, boş zamanlarında kitap okuyor, yazı ya­zıyordu. 41 yaşında vererrder öldü.

Spinoza bilgiyi üç ayrı bölüme ayırıyordu: Fikir, mantık, içgüdü. Ona göre fikir, eşya­lar hakkında bilgi; mantık, eşyalar arasıncakî bağlılıktı içgüdü ise bütün olarak gerçeği bilmektir. Spinoza bu üçüncü bölümü, aydın­ların tanrı sevgisi olarak ele alıyordu. Spino­za birçok şair ve filozofu etkisi altında bırakmıştır.

Bu yazı 91 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/