SOSYAL BİLGİLER İLETİŞİM DERS NOTU

Paylaş
 

SOSYAL BİLGİLER İLETİŞİM DERS NOTU

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce yada fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarmasına iletişim denir.
Bir kişiyle iletişimin kurarken;
Yapılması Gerekenler: Yumuşak sesle acele etmeden konuşun, göz teması kurun, karşılıklı oturun, basit anlaşır dil konuşun, geri bildirim kullanın (anladığınız belirten kelimeler kulanın), empati kurun, dinlediğinizi konuşma ve hareketlerinizle belli edin, daha iyi anlamak için sorular sorun.
Yapılmaması gerekenler: konuşmaları yarıda kesmeyin, çok fazla konuşmayın, anlatılanlara gereksiz yere gülmeyin, saldırgan tavır takınmayın, zıtlaşmayın, dinlerken başka şeylerle uğraşmayın, kişinin fikirleri ile dalga geçmeyin.
Başlıca İletişim Yolları:
1- Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.
2- Yazılı İletişim: yazı yoluyla sağlanan iletişimdir.
3- Hareketlerle İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir.

– Kitle iletişim Araçları: Sürekli veya bazı aralıklarla aynı anda bir çok kişiye ulaşan iletişim araçlarıdır. Radyo, televizyon, internet, ,gazete, broşür ,el ilanları, sinema gibi.
Kitle iletişim araçlarının amacı, düşünce, fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmaktadır.
– Basın Araçları: Gazete, dergi gibi basılarak yazı yoluyla ulaşan iletişim araçlarıdır.
-Yayın Araçları: Televizyon, radyo gibi vericilerle sözlü ve görüntülü iletişim araçlarıdır.
-Kamuoyu: Herhangi bir konuda halkın genel karar ve düşüncelerine kamuoyu denir. Kamuoyu oluşmasında kitle iletişim araçları önemli bir yere sahiptir. Çünkü geniş kitlelere çok hızlı ulaşabilmektedir.
– Asparagas : Yalan veya gerçek dışı yapılan haberlere denir.
– RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu): Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kuruldur. RTÜK izleyicileri rahatsız edecek yayın yapanları uyarır gerekirse cezalandır.
– Tezkip: Düzeltme yazısıdır. Yapılan yanlış bir habere konu olan kişi yada kurumun haberin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır.
– Atatürk Zamanında Kurulan İletişim Araçları:1- İrade-i Milliye Gazetesi 2- Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
3- Anadolu Ajansı 4- Resmi Gazete (Ceride-i Resmiye) 5- Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
6- Telsiz ve Telgraf Vericilerinin Kurulması 7- İstanbul Radyosu 8- Ankara Radyosu
Haklarımız:
1- Yaşama hakkı (17. Madde)
2- Eğitim hakkı(42. Madde)
3- Sağlık hakkı (56. Madde)
4- Çalışma hakkı (49. Madde)
5- Seçme- Seçilme Hakkı(67. Madde)
6- Dilekçe hakkı(74. Madde)
7- Özel yaşamın gizliliği(20. Madde)
8- Konut dokunulmazlığı (21. Madde)
9- Dernek kurma hakkı (33. Madde)
10- Vatandaşlık hakkı gibi..
Özgürlüklerimiz:
1- Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü(25. Madde)
2- Din ve vicdan özgürlüğü (24. Madde)
3- Basın özgürlüğü (28. Madde)
4- Haberleşme özgürlüğü (22. Madde)
5- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü (23. Madde)
6- Toplantı hak ve özgürlüğü (34. Madde)
7- Bilim ve sanat özgürlüğü gibi…

Bu yazı 125 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/