SOSYAL BİLGİLER 7 GÖÇ PROJE ÖDEVİ-

Paylaş
 

SOSYAL BİLGİLER 7  GÖÇ PROJE ÖDEVİ

 

İçerik ve Sınıf Düzeyi Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Değerlendirme Yöntemi
 

 

Sosyal Bilgiler 7

 

 

Ülkemizde nüfus,

Türk tarihinde yolculuk

Araştırma, Problem çözme, Harita okuma ve kullanma, İstatistik verileri kullanma, Bilgi teknolojisini kullanma, Eleştirel düşünme, Empati Kanıt kullanma  

 

3 Ay

 

Proje değerlendirme

Formu, Sunum akran

Değerlendirme formu

Grup değerlendirme

formu

Sevgili öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan önce ve sonra ülkemizin göç sorununu ekonomik, kültürel, sosyal ve psikolojik etkilerine göre araştırarak bir çözüm yolunu içeren önerilerde bulunuz. Araştırmanızı yaparken aşağıdaki konularından birini seçiniz ve araştırmanızı sınıfta sununuz.

İç göç: Kırsaldan – Kente

Dış göç: Ülkemizden yabancı ülkelere (beyin göçü de dâhil), Yabancı ülkelerden – Ülkemize

Bu projeyi yaparken aşağıdaki yönergelere uymanız çalışmanızı kolaylaştıracaktır.

Hazırlık aşaması:

1.   Aynı konuyu seçen arkadaşlarınızla üç kişilik grup oluşturunuz.

2.   Görev dağılımı yaparak aşağıdaki soruları da dikkate alarak İnternet, Kütüphane, TÜİK, ders kitapları, ansiklopedilerden vb. gibi kaynaklardan araştırma yapınız.

 

•     Göç nedir? Göç etmekle seyahat etmek arasında fark var mıdır?

•     İnsanlar neden göç ederler?

•        Farklı bir yere göç edenler hangi farklı deneyimleri yaşarlar?

3.              Grup arkadaşlarınızla tartışarak araştırma yapacağınız konuyu başka hangi kaynaklardan araştıracağınızı kararlaştırınız . Öğretmeninizin önerilerini alınız.

4.              Nasıl görüşme yapılır ve görüşme soruları nasıl hazırlanır? Araştırınız.

5.         Projenizi zamanında tamamlamak için iş- zaman takviminizi öğretmeninizin rehberliğinde yapınız.

     Uygulama:

1.    Araştırmanızın adını ve seçtiğiniz konuyla ilgili araştırma sorunuzu oluşturunuz.

2.    Buna göre hangi kaynaklara ihtiyacınız olduğunu belirleyiniz.

3.    Seçtiğiniz konuya göre elde ettiğiniz verilerden tablo ve grafikler hazırlayarak yorumlayınız. Bu aşamada matematik bilgilerinizi de kullanınız. Bu tablolar ve grafikler yıllara göre nüfus özelliklerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

4.    Çizdiğiniz harita üzerinde göç dalgalarını kendi seçtiğiniz simgelerle gösteriniz.

5.    Çevrenizde göç etmiş kimselerle görüşme yapınız. Görüşmenizin video çekimini yapabilirsiniz. Görüşme sorularınızı görüşmeyi yapmadan önce hazırlayınız. Görüşme yapma kurallarına uyunuz.

6.    Grup arkadaşlarınızla tartışarak tüm bilgilerinizi ve yorumlarınızı birleştirerek araştırmanıza bir sonuç raporu yazınız.

7.    Raporunuzu nasıl yazacağınız konusunda öğretmeninizden yardım alabilirisiniz. Raporunuzu yazım ve dil bilgisi kurallarına uyarak hazırlayınız.

8.    Araştırma sonuçlarınıza göre, ülkemizin yapması gereken çalışmalar ve alması gereken önlemler neler olabilir? Önerilerde bulununuz.

      Sunum:

10.    Araştırmanızı, projeksiyon cihazı veya tepegöz kullanarak sunacaksanız hazırlıklarınızı yapınız. Bu konuda öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.

11.    Araştırmanızda bulunan görsel materyalieri sunumunuzda kullanabilirsiniz.

12.    Öğretmeninizle birlikte sunum için ne kadar süre kullanacağınızı belirleyiniz.

Sunum öncesi prova yapınız.

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

Gruptaki öğrencilerin                                                                        Tarih:…./…/

Adı soyadı                          Sınıfı

1.

2.

3

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

 

Puan ÖLÇÜTLER
  Proje planlama ve uygulama
3 Görev dağılımı yapıldı. !ş- zaman planlaması yapıldı. Yeterli kaynak taraması yapıldı.
2 Görev dağılımı yapıldı.

İş- zaman planlaması yapıldı.

1 Görev dağılımı yapıldı.
  İçerik
3 Araştırma sorusu konunun amacına uygundur. Tablo ve grafik yorumlarına uygun sonuçlar çıkarılmış. Araştırma sonucu net olarak verilmiş. Araştırma sonuçlarına göre oldukça tutarlı öneriler sunulmuş.
2 Araştırma sorusu konunun amacına uygundur. Tablo ve grafik yorumlarına uygun sonuçlar çıkarılmış. Araştırma sonucu net olarak verilmiş. Araştırma sonuçlarına göre öneriler sunulmuş.
1 Raporda araştırma sonucu ve önerilere yer verilmemiş.
  Harita Hazırlama
3 Harita başlığı, ölçek, harita anahtarı(lejant) paraleller ve meridyenler açıkça belirtilmiş.
2 Harita başlığı, harita anahtarı (lejant) gösterilmiş.
1 Harita başlığı ve anahtarı(lejant) gösterilmemiş.
  Tablo ve grafik yorumlama
3 Tabloda nüfus özellikleri doğru yorumlanacak şekilde hazırlanmış. Verilere uygun grafik kullanılmış.
2 Tabloda nüfus özellikleri doğru yorumlanacak şekilde hazırlanmış. Verilere uygun grafik kullanılmamış.
1 Tablolardan nüfus özellikleriyle ilgili yorum yapılamıyor. Grafik hazırlanmamış.
  *Görüşme notları
3 Hazırlanan sorular göç konusunun çok iyi kavrandığını gösteriyor.

Sorularda mantıksal sıra takip edilmiş.

Görüşme sonuçları başlıklar altında toplanıp özetlenmiş. Görüşülen kişiyle empati

kurulduğunu gösteren açıklamalar var.

2 Hazırlanan sorular göç konusunun çok iyi kavrandığını gösteriyor.

Sorularda mantıksal sıralamada önemsiz hatalar var.

Görüşme sonuçları başlıklar altında toplanıp özetlenmiş ve görüşülen kişiyle empati

kurulduğunu gösteren kanıtlar var.

 

 

Fatih KARACAN 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

Puan ÖLÇÜTLER
1 Görüşme notlarından herhangi bir yoruma ulaşılamıyor.
  *Video çekimi
3 Işık çok iyi kullanılmış. Görüntü ortalanmış, Ses net ve uygun yerlere ana fikrin iletilmesine yardımcı efektler kullanılmış. Röportaj soruları ve davranışlar öğrencinin empati kurduğunu gösteriyor. Çekim sonunda röportaj özetlenmiş.
2 Işık çok iyi kullanılmış. Görüntü ortalanmış. Ses net. Empati kurulmuş.
1 Kamera sabitlenememiş. Ses ayarlanamamış. Empati kurulduğunu gösteren kanıt yok.
  Sunu yapma
3 Dinleyicilerin takip edebileceği mantıksal bir sıralama kurulmuş.

Sorulan soruları cevaplandırdı ve örneklendirdi.

Harita veya görsel materyalleri sunumunu destekleyecek şekilde kullandı.

Akıcı bir türkçe kullandı.

Sürekli dinleyicilerle göz teması kurdu.

Kavramların tümünü doğru söyledi.

Sesini tüm dinleyiciler rahatlıkla duyabildi.

Beden dilini iyi kullandı.

2 Dinleyicilerin takip edebileceği mantıksal bir sıralama kurulmuş.

Sorulan soruları cevapladı.

Harita veya görsel materyalleri sunumunu destekleyecek şekilde kullandı.

Akıcı bir türkçe kullandı.

Sesini tüm dinleyiciler rahatlıkla duyabildi.

Bazı kavramları hatalı söyledi.

Notlarına baktı fakat dinleyicilerle göz teması da kurdu.

1 Sunumda mantıksal bir akış yoktu.

Soruları cevaplayamadı.

Sesi çok kısıktı.

Gözünü notlarından ayırmadığından göz teması kurmadı.

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı         :

Sınıfı            :

No               :

 

Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her zaman Bazen Hiçbir zaman
1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.      
2. Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim.      
3. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.      
4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.      
5. Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.      
6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım.      
7. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.      
8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım.      

 

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Fatih KARACAN 

Sosyal Bilgiler

İndir (DOC, 108KB)

Bu yazı 295 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler