SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF DEĞERLEMDİRME TESTİ

Paylaş
 

SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF DEĞERLEMDİRME TESTİ

1. Kisiye göre değişen ve insanların kendi düsüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre asagıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
C)Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.
D) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

2. Asagıdaki kurumlardan hangisinin açılması sosyal bilimlere katkı sağlamıstır?
A) Hukuk fakültesi
B)Sanat Okulları
C) Spor Bilimleri Akademisi
D) Dil Tarih ve Cografya Fakültesi

3.Dünyadaki bütün insanların haklarına saygılı bir kisi asagıdaki davranıslardan hangisini yapmaz?
A) Davranıslarında ahlâk ilkelerini ölçü alma
B) Tüm insanların haklarını korumaya çalışma
C) İnsan hakları ihlâllerine karşı duyarlı olma
D) Toplumun değerlerini en son düşünme

4. Asagıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?
A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters düşerse önem vermemek
B)Okulu kendi evi gibi korumak
C)Sokakta bağırarak konuşmamaya dikkat etmek.
D) İnsanlar gibi hayvanlarıda korumaya özen göstermek.

5. ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kisiyi etkileyen her türlü ise “olay” denir. Buna göre asagıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
A)Adıyaman’da petrol çıkarılmaktadır.
B)Çiftçilerin merakla beklediği yağmur nihayet yağdı.
C)İlçemizin en güzel yeri gölleridir.
D) Ülkemiz 36-42 küzey paralelleri,26-45 doğu meridyenleri arasındadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı tarihini araştırmak
B) Türk tarihini kendi kaynaklarımızdan öğrenmemizi sağlamak
C) Kurtuluş Savaşında verilen mücadeleyi ortaya çıkarmak
D) Türk tarihi hakkında araştırma yapmak.

7.I-Trabzon, Rize ve Samsun deniz kıyısında bulunur.
II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.
Yukarıdakilerden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trabzon Limanı önemli limanlarımız arasındadır.
B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.
C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.
D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.

8. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?
A) Türkiye’nin en güzel şehri Adıyaman’dır.
B) Ülkemizin en uzun kıyıları Ege Denizi kıyılarıdır.
C) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
D) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.

9. Atatürk’ün geçmisten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek asagıdakilerden hangisidir?
A) Türk Tarih Kurumu
B) Atatürk inkilâpları inceleme Enstitüsü
C) Tarih Gelistirme Vakfı
D) Türk Dil Kurumu

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
  A) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
  B) Ekvatorun 23.27 derece kuzeyindeki paralelin adı Yengeç Dönencesidir.
  C) Ardışık iki paralel arasındaki mesafe aynıdır ve her yerde yaklaşık 111 km dir.
  D) Paralellerin boyları birbirlerine eşittir.

  11. Ardışık iki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km dir. Buna göre Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklasık olarak kaç km dir?
  A) 111 km C) 66 km B) 666 km D) 366 km

  12. İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralmasına rağmen aralarındaki zaman farkının her yerde aynı kalmasının sebebi aşağıladakilerden hangisidir?
  A) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi
  B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
  C) Aynı yönde dönüş hızınında azalması.
  D) Eksen eğikliğinin 23.27 derece olması

  13. Asagıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?
  A)Yerel rüzgarların oluşması.
  B)Yerel saat farklarının meydana gelmesi.
  C)Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olması.
  D)Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması.

  14. Bir şehrin bölgenin ya da ülkenin Dünya üzerindeki yerine “Cografi Konum” denir. Cografi Konum Matematik Konum ve Özel Konum olarak iki sekilde ifade edilir.
  Asağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Matematik Konumu’nun sonuçlarından degildir?
  A) Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu bir deniz
  olması
  B) Rize’de yıllık sıcaklık farklarının Adıyaman’dan düşük olması.
  C) Türkiye’de dört mevsimin görülmesi
  D) Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklıgı düsürmesi

  15. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?
  A) 40 Kuzey Paraleli
  B) 38 Doğu meridyeni
  C) 43 Kuzey paraleli
  D) 27 Doğu meridyeni

  16. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir. Asagıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konumu’nun sonuçlarından değildir?
  A) Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir
  köprüdür.
  B.) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık
  zaman farkının olması.
  C) Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artması.
  D) Önemli boğazlara sahip olması.

  17.Ekvator Dünyayı Kuzey ve Güney Yarımküre olarak ikiye ayırır. Aşağıdakilerden hangisi bu yarımküreler hakkında doğru bilgi değildir?
  A) Avustralya kıtasının tamamı Güney Yarımküre’de bulunmaktadır.
  B) Kuzey Küzey Yarımküre’de bulunan ülkeler daha gelişmişlerdir.
  C)21 Haziranda Güney yarımküre’de en uzun gece yaşanır.
  D)Yıllık sıcaklık farkları kuzey yarımkürede daha azdır.

  18. Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su kütlelerine “okyanus” denir.
  Okyanuslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Okyanus tabanları yerkabuğunun en ince olduğu yerlerdir.
  B)Okyanuslardaki tuzluluk oranı kutuplara doğru artar.
  C)Okyanu akıntılarının yönlerinde Dünyanın günlük hareketi sonucu sapmalar meydana gelir.
  D)Panama kanalı Büyük okyanus ile Atlas Okyanusunu birbirine bağlar.

 2. Dünya üzerinde büyük kara parçalarına kıta denir.
  Kıtalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.?
  A)En küçük kıta Avrupa Kıtasıdır.
  B)Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına eski dünya kıtaları denir.
  C)Anktartika Kıtası tamamen buzullarla kaplıdır.
  D)Süveyş Kanalı Asya ve Afrika kıtalarını birbirinden ayırır.

  20. Harita; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün Kuşbakışı görünüsünün, belli oranda küçültüllerek k gösterilmesidir.
  I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması
  II- Dünyanın tamamını göstermesi
  III- Yükselti basamaklarını göstermesi
  IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması
  Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?
  A) I – II
  B) I – IV
  C) I – III
  D) II – III

  21. Aynı büyüklükteki kâgıtlara çizilen asağıdaki yerlerden hangisinin haritasında ayrıntı daha fazladır?
  A) Türkiye Haritası
  B) İç Anadolu Bölgesi Haritası
  C) Ege Bölgesi Haritası
  D)Güneydoğu Anadolu Haritası

  22. Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak asağıdakilerden hangisi değişmez?
  A) Enlem ve boylam dereceleri
  B) Ayrıntıyı gösterme gücü
  C) Haritanın boyutu
  D) Haritada gösterilen alan

  23. Adıyaman fiziki haritasında, aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?
  A) 1/150.000
  B) 1/25.000
  C) 1/800.000
  D) 1/1.250.000

  24. Asağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden birisidir?
  A) Ayrıntıların fazla olması
  B) Paydasının küçük olması
  C) Küçültme oranının az olması
  D) Gösterilen alanın fazla olması

  25. Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Denizellik
  B) Meridyenlerin
  C) Yükselti
  D) Enlemlerin

Bu yazı 127 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler