SİS NEDİR?

Paylaş
 

SİS NEDİR?

Çevremizi germemize engel olacak kadar kalın, yığın halinde su buğusudur.Sis, gerçekte, tabanı ya toprakta, ya da deniz yüzeyinde bulunan bir stratüs bulutu­dur. Havanın yükselmesi, yayılamsı, soğuma­sı bulutlan ortaya çıkarır. Sis ise yalnız top­rak yüzeyindeki hava katlarının scğumasiyle oluşur. Toprak yüzeyindeki havanın soğuma­sının çeşitli sebepleri vardır.

En çok görülen­leri şunlardır:

Sıcak havanın soğuk su, ya da toprak yüze­yi üzerinden geçmesi.  Soğuk su, ya da ka­ra yüzeyi, üstündeki hava katını soğutur, için­deki su buharı da havadaki toz gibi yabancı parçacıklar üzerinde yoğuşur. Sis yoğuşan su buharı oranına göre hafif, orta, ya da yoğun (kesif) olur. Sisli hava, ağırlaştığı için, yükselemez. Genel olarak, toprak üzerindeki en­gebelerin doğurduğu ters hava akımları ka­ralarda sisi önler. Deniz üzerinde engebeler az olduğundan ters hava akınvarı da ya hiç yok, ya çfa pek azdır. Bu yüzden, deniz üzerinde rüzgârın hızı fazla olduğu zamanlarda bile sis ortaya çıkabilir.

Işınım Sisi.

Buna «yer sisi adı da verilir. Geceleri ortaya çıkan bir olaydır. Gün­düz yeryüzü güneşten hem ısı alır, hem de bu ısıyı yayar. Gece yeryüzü güneşten ısı ala­mazsa da, ısı ışınımlarını yaymaya devam eder. Toprak yüzeyi soğur, güneşin doğması­na yakın sıcaklık en alçak noktaya gelir, top­rak yüzeyinde sis ortaya çıkar. Denizlerde ge­ce sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı çok değişik olmadığından ışınım sisi pek görülmez. Bu sığ (yüksekliği az) bir sistir. Genel olarak içinden gökyüzü görünürse de uçakların ini­şini, kalkışını güçleştirir. Güneş battıktan sonra ortaya çıkar, güneşin doğuşundan bir saat sonra kalkar.

Hava değişikliğinin ortaya çıkardığı sis.

Sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru akan sıcak, rutubetli hava geniş bölgeler üzerinde sis katları yaparak soğuyabilir. Bu biçim sis daha çok denizler üzerinde görülür. Denizde her hangi bir mevsimde olabilir. Karalarda daha çok sonbahar, kış aylarında görülür.

Daha başka sebepler de sise yol açar:

Pek soğuk, kararlı hava, sıcak bir su yüze­yi, ya da sıcak ve rutubetli kara yüzeyi üs­tünde sis yapar. Buna «buhar sisi» (kutup deniz sisi) adı verilir. Buhar sisi çok soğuk hava katlariyle örtülü deniz yüzeyinde, ya da rutubetli kara yüzeyinde çok hızlı buharlaş­madan doğar. Kutup bölgelerinde her zaman görülür. Buharlaşan hava soğuk hava yüzün­den hemen yoğuşur, sis.olur. Soğuk hava ta­bakası kararlı olduğundan kolay kolay da kalkmaz. Sis zaman zaman bastırarak deniz ve hava trafiği için büyük tehlikeler doğurur. Bu ara­da kara trafiği de geniş ölçüde aksar .Deniz taşıt araçları siste önlerini göreme­diklerinden yollarına devam edemezler. Görüş mesafesinin azaldığını gören gemiciler ya yol keser, ya da tamamen dururlar. Sis, genel ola­rak, durgun havalarda meydana geldiği için geminin denizde akıntı yoksa, rüzgârla sürük­lenmesi bahis konusu olmaz. Akıntının bu­lunduğu sularda ise demir atarak tekneyi sabitleştirmek gerekir.

Günümüzde gemiler radarlarını işleterek siste do yollarına devam edebilirler. Kıyılara yerleştirilen sis düdükleri, çanlar da gemicile­re karanın yakın’olduğunu haber verir. Tra­fiği sık olan boğazlarda, limanlarda gemiler de düdük öttürüp çan çalarak bulundukları yerleri bildirmeye çalışırlar. Sis uçaklar için de büyük trafik güçlükleri­ne yol açar. Radarla, ya da kontrol kulelerin­den verilen komutlarla uçakların inip kalkması kontrol altına alınır. Bu gibi hallerde çok kere seferler kaldırılır, uçak alanlarında uçakların inip kalkmalarına izin verilmez.

http://bilelimmi.com/sipahi-nedir/

http://bilelimmi.com/sirk-nedir/

http://bilelimmi.com/sinuzit-nedir/

Bu yazı 289 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler