Sırp İsyanı

Paylaş
 

Sırp isyanı Osmanlı İmparatorluğu on beşinci yüzyıla geldiğinde artık yükselme döneminin Doruk noktasına ulaşmaya başlamış ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alması ile imparatorluğa dönüşen devlet sınırlarını Balkanlar’a kadar hızlı bir şekilde geliştirmiştir Bu dönemde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı koyabilecek siyasi bir birlik veya büyük bir devlet olmaması da Osmanlı’nın işini kolaylaştırmış ve Osmanlı’nın Bu bölgedeki halka adil davranması inançlarına alışkanlıklarına dinlerine kültürlerine müdahale etmemesi de Balkan milletlerinin Osmanlı’yı çok çabuk kabullenmesini yol açmıştı.

 

Osmanlı hemen hemen tüm balkanları ilk önce Ve arkasından da neredeyse Macaristan’da dahil Orta Avrupa’ya kadar tüm bu bölgeyi ele geçirmiş ve bu bölgenin en önemli toplumlarından birisi de sırtlar olmuştu sırtlar on beşinci yüzyılda Türk hakimiyetine girmiş ve uzun yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğu’nda mutlu bir şekilde yaşamışlardı Ancak daha sonraki Osmanlı sisteminde yaşanan bozulmalar özellikle Toprak düzeninin bozulması bu bölgenin bir savaş alanı haline gelmesi ve Türk halkının bundan çok fazla zarar görmesi Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin de şluklar oluşması ve burada adam kayırma rüşvet gibi işlemlerin yaygınlaşması daha sık halkının Osmanlı’ya duyduğu güveni sarsılmıştır aynı zamanda bu bölgeye gönderilen Osmanlı yöneticileri halka gereğinden fazla sert davranmış ve onlara bask uygulamışlardır ancak Sırp isyanı nasıl tetikleyen olay Rusya’nın bölgedeki emelleri olmuş ve sıcak denizlere inmek isteyen Balkanlar’da bir Slav İmparatorluğu kurmayı hayal eden Rusya Bu bölgedeki kendi soylarından olan yani Slav ırkından gelen sırtları hem silahlandırılmış hem para yardımı yapmış Hem de ideolojik anlamda milliyetçilik duygusunu köpürterek sırpların İsyan etmesine yol açmıştır osmanlı-rus Savaşı sırasında 1806 da ilk defa Sırp isyanı yaygınlaşmış ve 1812 de yapılan Bükreş Antlaşması ile da sırpların bazı imtiyazlara sahip olabileceği kabul edilmişti Ancak daha sonra çıkan Yunan isyanı ile birlikte Sırplar tekrar Harekete geçmiş ve bunun üzerine de ilk önce sırplara özerklik Arkasından da 1878 sırplara bağımsızlık verilmişti Böylece Osmanlı 300 yıldan fazla elinde tuttuğu topraklardan vazgeçmek zorunda kalmış ve çok önemli bir bilgiyi kaybetmişti hala Sırbistan’da Osmanlı’nın izleri çok yoğun bir şekilde görülmektedir

Bu yazı 987 kere okundu.
Etiketler:
Sırp İsyanı
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler