SİRK NEDİR?

Paylaş
 

SİRK NEDİR?

Cambazların hünerlerini gösterdikleri ge­niş, kapalı yerlere «sirk» (cambazhane) de­nir. İnsanların en eski eğlencelerinden biridir.

Sirkin tarihi eski Romalılar a kadar uzanır. Romalılar devrinin sirkiyle bugünün sirkleri arasında pek büyük farklar vardır.Romalı­ların sirkinde araba yarışları, çeşitli komik­likler, hayvan dövüşleri  yapılırdı.Gösteriler çoğunlukla açık havada olurdu. Tarihin en es­ki, en büyük sirki Roma’dakl Cİrcus Maximus’tu. Dar, uzun bir vadinin ucunda kurul­muştu. Tepenin vadiye doğru inen eğimli kıs­mına oturulacak sıralar yerleştirilmişti, lulius Caesar tahta sıraları kaldırıp taş kanepeler yaptırttı, sirki de daha genişletti, yüz elli bin seyirci gösterileri rahatça seyredebiliyordu. Ondan sonra gelen İmparatorlar da sirki bü­yütüp geliştirdiler. Roma İmparatorluğu’nun son devirlerinde sirkin 385 bin kişi aldığı sa­nılıyor.

Roma İmparatorluğu çöktükten sonra, kısa bir süre için, sirk eğlenceleri geçmişe karıştı. Bunun yerine gezici tiyatrolar, açık hava gös­terileri, cambazlıklar, gülünçlü temsillerle se­yircilerin ihgisînî çekiyorlardı. Bunlar, geldik­leri şehirlerin büyücek meydanlarında seyyar tiyatro kuruyorlardı. Seyyar tiyatrolarda ma­haretli ayıların, köpeklerin, maymunların da­ha çok ilgi topladığı görülünce temsillere hay­vanlı gösteriler de eklendi. XVIII. yüzyılın sonlarında, Philip Astley adında bir İngiliz süvari subayının gayretiyle Londra’da bugünkü moderrf sirkin temelleri atılmış oldu. Astley, sirk gösterilerine cam­bazlık numaraları, palyaço temsilleri’ de ek­lemişti. Bu tarz sirkler kısa zamanda Ingilte­re’nin birçok bölgelerine yayıldı, hattâ başka ülkelerde de buna benzer sirkler türemeye başladı. John Bili Ricketts adında bir Philadelphia’lı da Amerika’da ilk sirki kurdu. Ame­rikan sirklerinde 1797’ye kadar fil yoktu. O yıl Amerika’nın en eski sirk sahibi Barnum, büyük bir fil satın alıp Amerika’ya getirdi. Jumbo adını verdiği bu hayvan sirk âleminin en tanınmış fili olarak kaldı.

O devirlerde, sirkler bîr şehirde temsil verecekleri zaman şehrin caddelerinde geçit yapmayı âdet edinmişlerdi. Bu müzikli göste­ri, çok İlgi çekici oluyor, halkın merakını ar­tırıyordu. Sirklerde çalışanların çoğu oraya küçük yaşta gelip hüner öğrenmeye başlarlar. Kü­çük yaşta, hayvanlara su vermekle işe başla­yanların daha sonraları dünyaca tanınmış cambaz, aslan terbiyecisi, dansöz oldukları görülmüştür. Büyük bir sirkte çalışanların sa­yısı 1.500’e yaklaşır. Sirkte sadece gösteri yapanlar değil, aynı zamanca sirki hazırlıyan-ların sayıları da bir hayli kabarıktır.

Bu yazı 226 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler