SİGISMUND’LAR KİMDİR?

Paylaş
 

SİGISMUND’LAR KİMDİR?

Polonya ve İsveç kıraKorıdır. Bu adı taşı­yan kırallar dört tanedir.

İmparator Sîgîsmund (1368-1437). Ön­ce Bohemya Kıralıydı. Evlenme dolayısiyle Macaristan Kıralı da olan Sigismund, 1410′ da Roma’da Papa tarafından «Mukaddes Ro­ma İmparatoru» îlan edildi. Sigismund, önce din kavgalariyle, Bohemya’daki Hussît’lerle uğraştı. Pepa’nın emrine uyarak, Osmanlı Türkleri’ne karşı bir haçlı seferi yaptı. Fakat Niğbolu’da yenildi.

Polonya Kıralları: Uç kişidirler. I. Sigismund (1506-1548), II. Sigismund (1548-1572), III. Sigismund (1587- 1632).

İsveç Kıralı Sigis­mund (1592-1604). Aynı zamanda Po­lonya Kıralı olan III. Sigismund’dur. Vera­set yolu île İsveç Kıralı Sigismund lı oldu, fakat XI. Karitarafından tahttan uzaklaştırıldı. Sigismund’un İsveç Kırallığı 12 yıl sürdü.

Bu yazı 256 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler