SİCİLYA TARİHİ

Paylaş
 

SİCİLYA TARİHİ

Akdeniz’de İtalya’ya ait büyük bir adadır. İtalya’nın ana topraklarından, en dar yeri 3 km. kadar olan Messina Boğazı ile ayrılmıştır. Biçimi, kabaca, bir üçgeni andırır. Yüzölçü­mü, yanındaki ufak adalarla birlikte, 26.000 km kadardır.

Adanın kuzey kıyısı, genel olarak, fazla gi­rintili çıkıntılıdır, gemilerin barınmasına el­verişli limanları bulunur. Bu limanların en önemlisi Palermo’dur. Adanın güneyi ile batı­sı daha az engebelidir, kıyı çizgisi hemen he­men düzdür. Doğuda ise dik, kayalık kıyılar bulunur. Bu kıyının kuzey kesiminde Etna Yanardağı yükselir. Adanın büyük bir kısmı geniş bir yayladır. Tek ova sayılabilecek alan doğuda Simeto ırmağının suladığı Catania ova­sıdır. Etna yanardağı bu ovanın kuzeyinde yükselir.

İklim bakımından Sicilya da bütün öteki Akdeniz ülkelerinden farksızdır. Isı bütün yıl oldukça yüksektir. Yalnız Palermo’da bazı yıl­lar sıfırın altına düştüğü görülür. Kar çok sey­rek yağar. Adanın ancak %3 kadarı orman­lıktır. Tarım çeşidi olarak bağcılık, zeytinci­lik ileri gitmiştir. Büyükbaş hayvanlar azdır. Koyun, keçi sayısı çok daha fazladır.

Sicilya’da önemli merkezler demiryolu ile birbirine bağlanmıştır. Adanın engebeli olma­sı demiryolu yapımını güçleştirmiştir. Deniz yolu ile ulaşım daha önemli bir yer alır. Messina île Catania adanın başlıca limanlarıdır.

http://bilelimmi.com/sindirgi-nin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/sofyanin-tarihcesi/

 

Bu yazı 268 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler