Sened i İttifak

Paylaş
 

Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden gelişmelerinden birisi iç kuşkusuz Sened i İttifak tır 1808 yılında imzalanmıştır .Belge Osmanlı tarihinde çok özel bir yere sahiptir o güne kadar Osmanlı imparatorluğu’ndaki padişahlar sınırsız güç sahibi kabul edilir ve mutlak monarşi ile ülkelerini yönetirlerdi .Ancak 1800 yıllara gelindiğinde artık Osmanlı Merkezi İdaresi eski gücünü kaybetmiş Osmanlı padişahları tüm ülkeye tam anlamıyla hakim olamamaya başlamışlardı .

Sened i İttifak-bilelimmi.com

 

Bu boşluğu dolduran bölgesel Güçler diğer adları ile ayarlar Osmanlı topraklarında bir güç merkezi oluşturmaya ve zaman zaman başkente meydan okumaya kadar güçlerini yükseltmeye başlamışlardı  .İşte sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın girişimi sonucunda ayanlar ve İkinci Mustafa arasında imzalanan 1808 deki Sened i İttifak bu merkezden bağımsız hareket etmeye başlayan ayanlarla merkezin arasındaki işbirliğini arttırmak ve ayanları merkeze bağlamak için düzenlenmiştir. Bu anlaşmaya göre padişah ayanlardan düzenli bir şekilde vergi alabilecek ayanlar devletin bölgelerinden asker almalarına karşı çıkmayacak yeniçeriler padişahtan emir alacak ve padişaha  sadık kalacak padişahta ayanların varlığını kabul etmek durumunda kalacaktı .Eğer yeniçeriler çok sık yaptıkları gibi İstanbul’da bir ayaklanma çıkartmaya kalkarlarsa Osmanlı padişahına yardım etmek için ayanlar Kuvvetleri ile birlikte İstanbul’a gelecek ve ayaklanmayı bastıracaklardı .

Sened i İttifak Tarihçesi-bilelimmi.com

 

 

En önemli sonucu ne derseniz eğer senedi ittifak ile birlikte padişah ilk defa kendisi dışında bir güç odağının varlığını kabul etmek zorunda kaldı ki bu da Osmanlı padişahlarının mutlak monarşi sini sarsan ve gücünü azaltan bir gelişmeydi .Ne yazık ki Osmanlı Devleti’nin ne kadar zayıf düştüğünü gösteren gelişmelerden birisiydi. Sened i İttifak bu belge ile birlikte Osmanlı padişahları kendi ayanlarına bile söz geçirmekte zorlandığını kabul etmiş oluyordu. Bazı tarihçilere göre senedi ittifak Magna Carta ile benzerlik gösterdiği belirtilir Magna Carta da olduğu gibi padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.

Bu yazı 2012 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/