SENECA KİMDİR

Paylaş
 

SENECA KİMDİR

SENECA, Lucius Annacus (AA.Ö. 4-AA.S. 65) ünlü bir Lâtin filo­zofudur. Roma ‘nın zenginlerinden, çağının sayılı konuşma sanatı şöhretlerinden AAarcus Seneca’nın oğludur. Kurtuba (Ispanya )da doğdu. Babası, onu okutmak için Roma’ ya döndü, Seneca baba­sının serveti sayesinde iyi bir öğrenim gördü. Çağının bütün felsefe akımlarını öğrendi. Sonra, görgüsünü artırmak için Yunanistan’a, Mısır’a gitti. Roma’ya döndükten sonra avu­katlığa başladı. Yalnız, açık sözlü oluşu İmpa­rator Claudius’u kızdırmıştı. Claudius onu 13 yıl İçin Korsika’ya sürdü. Seneca, sonradan İmparatoriçe Agrippina’mn oğluna vasilik et­mek üzere geri çağırıldı, Neron’a öğretmen oldu.

Neron hükümdar olunca, Seneca’yı kendine müşavir yaptı. Bu iş, Seneca’nın adım leke­lemesine yol açtı. Çünkü, servet uğruna, Ne- ron’un birçok kirli, kanlı işlerine alet olmuş­tu. Buna rağmen, imparator onu ölclürtrneyi kafasına koymuştu. Seneca’nın zekâsından, kendisi hakkında bildiklerinden çok ürkü- yordu. Bunu anlayınca, Seneca, siyasi hayat­tan çekildi, kendini edebiyata, felsefeye ver­di. Yalnız, gene de Neron’un elinden kurtula­madı. İmparatora karşı girişilen bir suikasta adını karıştırdılar. Neron, Seneca’ya kendi

kendini öldürmesini emretti Bunun üzerine, filozof damarlarını kesti. Gene de ölmedi Bir yıl kadar, acılar çekerek yaşadı.

Seneca’nın bütün eserleri bilinmiyor Kendi­sine‘ait olup olmadığı şüpheli tiyatro eserleri de vardır. Felsefeye ait başlıca eserieri «Ta­biat Meseleleri», «Merhamet Üzerine», «İyi­lik Üzerine». «Mutlu Hayata Oair»dir

Bibliyografya — Dilimize çevrilen eserleri:

M e de ia (b. bınatıoğıu. iy4d): Seçme Epigramlar i Dr. S. Siııaııoğlu. 1947).

Haklındaki lıaşlıea eser: Virgihus ve Senece (M. Uraz, 1 955).

Bu yazı 130 kere okundu.
Etiketler:
SENECA KİMDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler