SEKBAN NEDİR

Paylaş
 

SEKBAN NEDİR

Eskiden Yeniçeri ocağına bağlı bir sınıf as­kere «sekban» denirdi. Saraylarda av köpek­lerine bakan kimselere de bu ad verilmişti. «Sekban» (segbsn), Farsça’da «köpek bekçi­si» anlamına gelir. Bu kelime Türkçe’de son­radan «seymen» olmuştur.

Av, eskiden, savaşın ilk denemesi sayıldığı için, Yeniçerilerde bir sınıf askere avcılık­tan alınan bu ad verilmişti. Gene yeniçerilerin başka sınıflarına verilen «zağarcı», «turnacı» gibi adlar da avcılıkla ilgilidir.

Nizam-ı Cedit’te, yeniden kurulan ordunun askerlerine de ilk önce «sekban-ı cedit» (yeni sekban) adı verilmişti. Ayrıca, gene o devirler­de, bugünkü jandarmanın yerini tutan asker­lere de «sekban», «sarı sekban» denilmiştir. Bu anlamda sonraları «seymen» sözü kullanıl­mıştır

Bu yazı 155 kere okundu.
Etiketler:
SEKBAN NEDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler