Şehirlerin Doğuşu ve Şehirleşme

Türkiye'de ORMANCILIK-bilelimmi.com
Paylaş
 

İlk çağlardan günümüze kadar şehirlerin gelişiminde ve şehirleşmede etkili olan faktörler sürekli değişmiştir. Örneğin ilk şehirlerin kurulmasında verimli topraklar etkili olurken Yeni Çağ’daki şehirleşmede Sanayi Devrimi etkili olmuştur.

 

Teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi nüfus artışı ve ihtiyaçlara artan talep hızlı bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiştir. Örneğin, küçük bir yerleşim yerinde sanayi faaliyetlerinin başlaması ya da bir maden ocağının açılması o alanda nüfusun artmasına, şehirleşmenin hız kazanmasına, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler şehrin cazibe merkezi olmasına neden olmakta ve insanları ken­dine çekmektedir. Şehirleşme, göç ve sanayileşme süreci birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hız ka­zanmaktadır. Bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında göç ve çevre sorunları gelmektedir.

 

Bu yazı 1399 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla